19. detsember 1995 kell 22:00

ETK ühistud vajavad saneerimist

Puskai sõnul on Kadrina TÜ esimene näide, kus ühistu pöördus keskühistu poole sooviga anda juhtimine keskühistu kätte.

Kadrina ühistul oli tekkinud 700 000 krooni suurune ületähtaegne võlgnevus hankijate ees ja see oli põhjustanud hankekanalite sulgemise. Kadrina TÜ suurimate kaubahankijate hulgas olid hulgifirmad Jungent ja Smarten, samuti ETK Hulgi ja mitu kohalikku firmat.

11. detsembril ETK ja Kadrina TÜ allkirjastatud saneerimislepingu kohaselt võtab ühistu juhtimise üle saneerimisgrupp, mida juhib ETK majandusarengu osakonna juhataja Peeter Puskai, kohapealse tegevjuhi ülesandeid hakkab täitma Siiri Martverk.

Kadrina TÜ senise tegevdirektori Ülle Nõmme sõnul oli olukord nii hull, et edasi oma jõududega toime tulla ei olnud võimalik. Seetõttu pöörduti tema sõnade kohaselt keskühistu poole.

Ta ütles, et ühistul olid raskused juba pikemat aega, samasugune olukord on ka teistes väikestes Lääne-Virumaa ühistutes, nagu Kunda, Laekvere ja Väike-Maarja ühistu, mis tekkisid endise Rakvere ühistu lagunemise järel. Ainukesena töötab praegu suhteliselt edukalt Rakvere ühistu.

«Algne oletus, et väikestel ühistutel on väikesed kulud, osutus valeks, kuna väikestel ühistutel on väike käive, kuid siiski suhteliselt suured kulutused,» rääkis Nõmm majandusraskuste põhjustest. Ta tunnistas, et Kadrina TÜ pani lootused mais avatud Edu kauplusele.

Kaupluse avamise järel hakkasid võlad ETK Hulgile hoopis suurenema, kuna stardipositsioon kaotati halva lihakaupadega varustatuse tõttu. Suure osa käibevahendeid võttis ära ka uue kaupluse avamine. Puskai avaldas arvamust, et ka Kadrina ühistu enda majandamine ei olnud sel tasemel, mis ta oleks võinud olla. Ta tõdes, et arvatavasti avaldab veel mitu ühistut saneerimissoovi.

Kadrinas asuva Edu kaupluse selle aasta käibeks peaks Nõmme sõnul kujunema ligi 1,5 miljonit krooni, Kadrina TÜ käibeks 6--7 miljonit krooni, kahjum on praegu 200 000 krooni.

Saneerimisprogramm näeb ette kaupluste käibe suurendamist mitmesuguste müügiürituste, sortimendivaliku ja hankekanalite muutmise teel. Puskai täpsustas, et müügiüritused seisnevad sooduspakkumistes ja kampaaniates, sortimendi valikul tahetakse enam rõhku panna enamtarbitavate esmatarbekaupade müügile.

Seni olid hankekanalid suhteliselt juhuslikku laadi ja tekkisid stiihiliselt, rääkis Puskai. Tema hinnangul peaks nii Kadrina TÜ kui teised ühistud rohkem kasutama ETK Hulgi teenuseid. «Peale selle, et ETK Hulgi annab oma osanikele 21päevase maksetähtaja, garanteerib ka kindla sortimendi,» lausus ta.

Nõmm aga märkis, et praegu saab Kadrina ühistu kasutada ainult ETK Hulgi teenuseid, see aga ahendab tunduvalt kaupade valikut. Ta tõdes, et kui toidukaupade osas võib ETK Hulgi pakutavate esmatarbekaupade valikuga kuidagi leppida, siis tööstuskaupade osas jätab see soovida. Samuti heitis ta ette ebaregulaarsust kaupadega varustamisel.

Hetkel kuum