19. detsember 1995 kell 22:00

Valitsus kiitis heaks maareformi muudatused

Maareformiga seotud õigusaktide muutmist on valitsuses arutatud juba mitu korda ja justiitsminister Paul Varuli sõnul ei teinud valitus eile mingeid põhimõttelisi muutusi nimetatud seaduseelnõudes. Valitsus arutas eile neid eelnõu punkte, mis olid eelnevates aruteludes jäänud lahtiseks.

Pärast eelnõu esimest lugemist jäi lahtiseks, kes hakkab korraldama ärimaa erastamist. Üks ettepanek oli, et sellega hakkab tegelema maavanem koos kohaliku omavalitsusega, teine, et ärimaa erastamisega hakkab tegelema erastamisagentuur. Varuli sõnul pooldas valitsus varianti, et juba erastatud ja tulevikus erastatavatele ettevõtetele maa müümisega hakkab tegelema erastamisagentuur.

Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu üks oluline muudatus on see, et maad hakatakse tagastama ainult tervikuna ja kui tagastatava maa puhul on mitu taotlejat, siis antakse see nende ühisomandusse.

Varuli sõnul ei leidnud valitsuses toetust maa kompenseerimise korra muutmine. Vahepeal oli valitsuses arutusel seaduseelnõu variant, mis nägi ette maa kompenseerimise ainult juhul, kui maad ei ole võimalik mingil põhjusel tagastada. «Valitsus ei pooldanud seda varianti ja selles osas jäi peaaegu kõik samaks. Ainus muutus, mis tehakse, seisneb selles, et enam ei ole võimalik osa tagastatavast maast saada tagasi ja osa maa eest küsida kompensatsiooni,» rääkis Varul.

Ta lisas, et kui soovitakse saada kompensatsiooni, siis saadakse seda kogu tagastamisele kuuluva maa eest ja vastupidi.

«Kuna maad hakatakse põhiliselt tagastama kaardi ja plaani materjali järgi, siis maa tagastamise kulud vähenevad,» ütles Varul. Ta lisas, et kui maa tagastatakse selle omanikule, siis katab tagastamisega seotud kulud riik, kui pärijale, peab kulud katma pärija ise.

Välisriigi üksik- või juriidilisele isikule maa müügi puhul peab selleks olema maavanema luba.

Samuti on kavas kehtestada piirkondade loetelu, kus pole maa müük välismaalasele ja juriidilisele isikule lubatud.

Hetkel kuum