21. detsember 1995 kell 22:00

Avatud Eesti fond jagas toetusi

Hellami sõnutsi oli AEFi 1995. aasta peamisteks märksõnadeks haridusuuendus koolides ja kõrgkoolides, raamatukogude infosüsteemid, eesti keele õpetamine muulastele, filosoofia ja õigusalaste õpikute kirjastamine ning mittetulunduslike organisatsioonide tegevuse seadusandlik ja finantsmajanduslik reguleerimine.

11% toetusest läks tsiviilühiskonna arendusprogrammidele, 8% raamatukogundusele, 6% kunstile ja kultuurile, 6% Interneti arendamisele. Kokku jagati välja 365 toetust, sellest 228 projektidele ning 137 stipendiumidele. Hellam märkis, et kuna Soros International Foundation ei rahasta AEFi igavesti, on AEFi juhatus hakanud otsima kontakte Eesti filant-roopidega. «Soros on lubanud, et kõik Ida-Euroopa fondid saavad toetust kindlasti kaheksa aastat,» ütles Hellam.

Hetkel kuum