21. jaanuar 1996 kell 22:00

Keda ja kuidas koolitada?

Kursuse nimetus: Keda ja kuidas koolitada

Läbiviija firma: Helvetia Balti Partnerid

Läbiviija isik: Eva Keinast

Aeg: 22. november 1995

Sihtgrupp: koolitajad, koolituse eest vastutavad isikud

Osalejad: koolitajad, koolituse eest vastutavad isikud

Osalejate arv: 6

Maksumus: 750 krooni

Hinnas sisaldus toitlustamine, materjalid. Kursust testis personaliarendamise ühingu (PARE) ja ÄP-poolne superviisor, ASi Paulig personalidirektor ja PARE juhatuse liige Peeter Kodar.

Kursus «Keda ja kuidas koolitada» on mõeldud koolitusjuhtidele ja koolitusspetsialistidele, kelle tarbeks need kaks küsimust põhjalikult lahatakse.

Küsimusele «Keda koolitada?» järgneb soovitus, et enne oma töötaja koolipinki saatmist on vaja välja selgitada tema potentsiaal. Töötaja võimete analüüs algab tegelikult juba personaliotsingul. Vaevalt, et tööandja on huvitatud töövõtjast, kelle koolitamist peab mõttetuks, kuna ei näe temas ainest arenguks. Ühe praktilise ülesandena pidi kaks moodustatud gruppi valima konkreetsele ametikohale ühe inimese kolme kandidaadi seast ning oma valikut ka põhjendama. Kumbki grupp eelistas erinevat kandidaati. Sellele tuginedes esitaski kursuse läbiviija ühe alustõe: nii personali valikul kui ka kursusele minevat inimest välja valides tuleb lähtuda firma arengu perspektiividest. Teooria, mis ühendati mängulise tööga, süstis osalejatesse aktiivsust.

Teisele probleemide ringile «Kuidas koolitada?» ühest lahendust ei anta. Selle asemel jagatakse metoodilisi teadmisi, millele tuginedes igaüks juba ise oma firmas sobiva lahenduse leiab. Samuti andis kursus metoodilisi juhendeid, kuidas koolitusjuht saab kontrollida koolituse efektiivsust. Need teadmised pakkusid osalejatele kõige enam huvi.

Kuna meil ei ole palju koolituse saanud koolitusspetsialiste, on paljude firmade koolitusjuhtideks praktikud, kellel puudub teoreetiline pagas. See kursus on sobiv teoreetilist lünka täitma. Osaleja, kellel puudub lõpuni läbimõeldud sihipärane tegevusprogramm, saab praktiseeritule kinnitust ning suudab oma haralised mõtted ühte vormi valada.

Vastus kursuse läbiviija küsimusele, kas neis firmades, keda osalejad esindavad, on koostatud koolitusplaanid, oli väga ebalev. Võib oletada, et mingid plaanid formuleeruvad koolitusjuhi peas, ent mitte süsteemselt ja paberil.

Kursusele lisab plusspunkte seegi, et ühe ja sama eriala inimesed saavad omavahel arutleda ja oma kogemustest rääkida. Probleemile, mis ühele peavalu teeb, on teine sageli juba lahenduse leidnud.

Kursuse läbiviimistase oli hea, kõik oli korralikult ette valmistatud. Midagi ülipositiivset ega negatiivset välja tuua ei olegi. Kuigi kuueliikmeline grupp oleks võinud poole suurem olla, oli miljöö meeldiv. Ajakavast peeti kinni korrektselt. Enne kursuse algust püüdis läbiviija Eva Keinast välja selgitada osalejate erisoovid ajakasutuse osas. Kursuse kordaminekul oli oluline roll treeneril, kes meeldiva partneri ja suunajana suhtles osalejatega samal tasandil, seadmata end nendest kõrgemale. Keinasti enda avatus pani ka osalejaid avanema ja aktiivselt kaasa töötama.

Eesmärgid, mis olid toodud firmat ja nende koolituskava tutvustavas reklaammaterjalis, samuti kursuse algul määratletud eesmärgid saavutati päeva lõpuks ja need vastasid ka osalejate ootustele. Pakutava informatsiooni, uute teadmiste ja eriti just metoodilise materjali poolest oli kursus koolitusjuhtidele täiesti sobiv. Kursuse käigus läbi võetud programm ja kaasa antud materjalid olid sisukad, andes koolitusjuhile hea metoodilise baasi probleemide lahendamiseks. Metoodika väljatöötamisel tugines Keinast Saksamaalt ja ?veitsist saadud koolitusele ja kogemusele.

Kursuse läbiviija Eva Keinasti kinnitusel räägib programmi terviklikkusest see, et püstitatud eesmärgid läbiti järk-järguliselt ja need saavutati päeva lõpuks. Kogu planeeritud materjal sai läbi töötatud. Keinast leidis, et kui kursusel osalejad tulevad kaasa pakutud materjaliga, nad on seal, kus on treener ja on aktiivsed, siis on tase hea.

Kursuse hinna ja kvaliteedi suhe oli tasakaalus, ehk 750 krooni eest oli kaupa kuhjaga. Helvetia Balti Partnerid on teadlikult valinud oma sihtgrupiks keskmise suurusega ettevõtted ja arvestavad, et nende koolituse tarbeks mõeldud rahapajad ei kee üle ääre. Praegu lepib koolitusfirma vähemaga, loob endale klientide võrku ning ootab firmade kosumist. Ka koolitusfirma ise ei kuluta raha palga maksmiseks välislektoritele.

Kursuse «Keda ja kuidas koolitada» läbiviija Eva Keinast rõhutas, et tema eesmärgiks ei ole anda valmis lahendusi, vaid õpetada me-toodilist lähenemist, võrreldes seda pildi joonistamisega, kus igaüks peab sobivad värvid ise valima.

Hetkel kuum