23. jaanuar 1996 kell 22:00

Horisontaaljoont võib vaadata vertikaalsena

Kuvarite turul tuntud firma ADI üllatab käesoleva aasta alguses oma kliente uudisega -- kuvariga, mis sobib üheaegselt nii tavapäraseks tööks kui ka täisformaadis dokumentide kujundamiseks ja küljendamiseks.

Tavalisel (rõhtformaadis) monitoril on püsti asetsevast A4-formaadis dokumendist ekraanil üheaegselt nähtav ainult 65 protsenti dokumendi pinnast.

Selleks, et näha dokumenti tervikuna, peab arvuti kasutaja valima oma tekstiredaktori, kujundusprogrammi või tabelarvutusprogrammi menüüst käsu «page preview» , mis toob käsitletava dokumendi vähendatud kujul tervikuna ekraanile.

Samas on selline vähendatud kujutis sageli halvasti loetav ning ekraani servadesse jääb palju kasutamata pinda.

Nimetatud probleemist on võimalik üle saada püstformaadis monitori kasutamisega.

Elektroonilise kirjastamisega tegelevad inimesed on selliseid kuvareid juba pikema aja vältel kasutanud, kuid seejuures on omakorda uudiseks asjaolu, et paljud «tavalised» arvutiprogammid on koostatud tööks vaid ainult rõhtformaatsel monitoril.

Uue ADI MicroScan 17X+ monitori juures on nimetatud probleem lahendatud omapärasel viisil -- kuvari alus on konstrueeritud nii, et ekraani annab töö käigus mugavalt keerata nii püstisesse kui ka rõhtsesse asendisse.

ADI arvates leiab uus monitor laiemat rakendust ka seoses Interneti üha ulatuslikuma levikuga -- nimelt lubab monitori püstine asend lugeda WWW lehekülgi tervikuna.

Hetkel kuum