30. jaanuar 1996 kell 22:00

Kuu aja pärast tulekul uus reklaamiseadus

Eelnõu tagasivõtmise algatus tuli majandusministeeriumilt põhjendusega, et riigikogu käes on seaduse esialgne mõte tunduvalt muutunud.

Majanduskomisjon on otsustanud esitada reklaamiseaduse omapoolse seaduseelnõuna parlamendile kuu aja pärast. Komisjoni aseesimehe Mihkel Pärnoja juhtimisel moodustati riigikogu majandus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjoni liikmetest ning valitsuse ja reklaamiagentuuride esindajatest reklaamiseaduse väljatöötamise jaoks koostöökomisjon.

Möödunud aasta aprillis riigikokku esmakordselt esitatud reklaamiseaduse eelnõu pidi defineerima reklaami mõiste, panema paika reklaamile esitatavad nõuded ning keelama või piirama alkohoolsete jookide, tubakatoodete, mürgiste või tuleohtlike materjalide, relvade ja laskemoona, narkootiliste ainete, prostitutsiooni ja hasartmängude reklaamimist.

Seadusesätete rikkumise eest nägi tagasivõetud eelnõu ette juriidilisele isikule 5000--50 000 krooni ja eraisikule kuni kahesaja päevapalga suuruse rahatrahvi. Trahvisummadest 60% läheks kohalikele omavalitsustele, ülejäänud riigieelarvesse.

Eraõiguslikud meediakanalid on kavandatavate piirangute vastu, nad põhjendavad seda oma tulude suure vähenemisega.

AS Trio juhatuse esimees Rein Lang ütles, et Eestis on sihikindel eraõigusliku meedia väljasuretamise poliitika, millest ühe osa moodustavad ka reklaamipiirangud.

Reklaamiagentuuri Kolm Karu esimehe Olav Osolini sõnul ei ole Eestis reklaamiseadust praegu vaja. Sätted erinevate kaupade reklaamimise piiramiseks võiks viia sisse konkreetset majandusharu reguleerivatesse seadustesse, lisas ta.

Eesti ajalehtede liidu juhatuse esimees Mart Kadastik ütles, et reklaamiseaduse puhul peaks järgima rohkem Euroopa Liidu eeskuju, kus alkoholireklaami olevat lubatud rohkem kui tubaka oma ning alkohoolsete jookide reklaami piiratakse ainult televisioonis, mitte aga trükiajakirjanduses.

Majanduskomisjoni nõuniku Piia Schultsi sõnul on reklaamiseaduses sätestatavaid piiranguid vaja, kuna Eestis puuduvad alkoholi- ja tubakaseadus, relvaseaduses reklaamist juttu ei ole. Ravimite reklaami sätestab ravimiseadus.

«Reklaami maksustamisest on huvitatud ka kohalikud omavalitsused, kes soovivad, et reklaami mõiste oleks defineeritud,» märkis Schults.

Hetkel kuum