6. veebruar 1996 kell 22:00

Masuudi kallinemine tõstab sooja hinda

Soojuse hind tõuseb Tallinna Soojusvõrgu eraisikutest klientidele 15 protsenti ja ME-le Linnasoojus 16 protsenti. Juriidiliste isikute jaoks soojusenergia hind ei muutu ja on koos käibemaksuga endiselt 518 krooni MWh eest. Soojusenergia uus keskmine hind on 304,94 krooni MWh eest.

Tallinna katlamajad töötavad praegu peamiselt gaasil ning masuuti varutakse vaid hädaolukordadeks, et kindlustada soojatootmise jätkumist gaasitarnete võimaliku katkemise korral.

Tallinna Soojusvõrgu direktori Leonid Lipavski sõnul jätkub masuuditagavarasid vaid üheks-kaheks päevaks. Kui kogu Eestis tarbitava gaasi kogus ületab ettenähtud piiri, peab Tallinna Soojusvõrk minema üle masuudiküttele, selgitas Lipavski. Lisaks on masuuditagavara vajalik ka võimalike tehniliste rikete puhuks. Gaasitarnete katkestamist Venemaa poolt pidas Lipavski äärmiselt ebatõenäoliseks.

Soojusvõrgu peainseneri asetäitja Enn Komp ütles, et pärast praegust hinnatõusu on gaas ja masuut enam-vähem ühes hinnas. Hinnatõusu juures tuli tema sõnul arvesse võtta ka vee ja elektri hinna tõusu. Masuudi hinna langemise järel minnakse suveperioodil taas üle odavamale masuudile, väitis Komp.

RE Eesti Energia kütte-transpordi talituse juhataja Rudolf Puksi sõnul põhjustasid masuudi hinnatõusu Venemaa valitsuse kehtestatud uued tollitariifid välisriikidele. Uus tollitariif on 16 ECUd (235 krooni) masuudi tonni eest senise 6 ECU (88 krooni) asemel. See Venemaa valitsuse määrus hakkas kehtima 26. jaanuaril ja sel oli tagasiulatuv jõud.

Rudolf Puksi sõnul kehtivad kõrgemad tollitariifid kuni esimese märtsini, mil seoses suveperioodiga on oodata tariifide langust.

Vaatamata Venemaa kehtestatud uutele tariifidele on masuuti kasulikum osta siiski idast, väitis Puks. Läänest ostetav masuut toob kaasa liiga suured transpordikulud, lisas ta. Masuudi varumist takistavad Puksi sõnul ööpäevast tarbimisvajadust arvestades Tallinna Soojusvõrgu liialt väikesed mahutid.

Uusi hindu taotles Tallinna peamine soojatootja -- Tallinna Soojusvõrk. Hinnaettepanekud vaatas läbi hinna- ja konkurentsiamet, kes esitas uued hinnad kinnitamiseks Tallinna linnavalitsusele.

Hetkel kuum