7. veebruar 1996 kell 22:00

ÜRO peasekretär hoiatab pankroti eest

Boutros Ghali hoiatas, et personali vähendamine ÜRO 10 000 töötajaga sektretariaadis on vältimatu, kuid ei olnud veel valmis kinnitama 1000 töökoha kohese koondamise plaani.

«Rahakriisi tagajärjel on ÜRO muutunud peaaegu maksujõuetuks,» teatas peasekretär ÜRO finantskomiteele, lisades, et palub igal riigil, kelle osamaks on tasumata, esitada oma võlgnevuste likvideerimise ajakava.

Sularahanappus on end juba tunda andnud ka ÜRO peakorteris New Yorgis.

300 töötajaga rahuvalve operatsioonide osakonnal, mis koordineerib sinikiivrite tegevust 16 maailma kriisikoldes, on palutud kaugekõnedest loobuda ning olla valmis personali 15protsendiliseks vähendamiseks.

ÜRO finantsala direktor Joseph Connor hoiatas käesoleval nädalal, et praeguste suundumuste kohaselt hakkab ÜRO likviidsus 1996. a keskel järjest langema, lõpetades aasta pankrotiga.

Eelmise aasta lõpus ulatus ÜRO-le võlgnetav summa 2,3 miljardit USA dollarini, millest 1,2 miljardit moodustas USA võlg. Sekretariaat on viimastel kuudel suutnud oma tegevust jätkata üksnes ÜRO rahuvalve eriarvelt saadud summade najal, kuid see allikas on varsti ammendunud.

Suurem osa ÜRO-le tasumata summadest peegeldavad USA kongressi vastumeelsust finantseerida organisatsiooni rahuvalveoperatsioone.

Hetkel finantseerib USA 25% ÜRO üldeelarvest ning 31% rahuvalve kuludest. Kongress on aga keelanud administratsioonil tasuda enam kui 25% rahuvalve kuludest.

Hajutamaks USA seaduseandjate vaenulikkust, tuli Boutros Boutros Ghali välja ettepanekuga kehtestada USA osamaksu ülempiiriks 15--20%, mis on tavaline ÜRO liikmesriigi osamaks. «Selline ülempiir kajastaks paremini asjaolu, et organisatsioon on mõeldud kõikidele riikidele,» ütles peasekretär. Samuti tegi Boutros Ghali ettepaneku kutsuda kokku ÜRO peaassamblee eriistung, mis tegeleks võlakriisiga.

ÜRO diplomaadid on avaldanud kahtlust, kas USA osamaksu vähendamisest piisab kongressi vaenulikkuse hajutamiseks. Eelmisel kuul leidis Euroopa Liidu pakutud liikmemaksude arvutamise süsteem, mille kohaselt Jaapan maksaks tunduvalt rohkem ning USA mõnevõrra vähem, Washingtonis leiget vastukaja.

Eelmised USA administratsioonid on ettepanekud USA osamaksu vähendamise kohta tagasi lükanud, kuna see tähendaks USA kontrolli vähenemist ÜROs. FT

Hetkel kuum