8. veebruar 1996 kell 22:00

Sõiduki volitamise kord läks karmimaks

Riigikogu poolt liiklusseadusse tehtud muudatused karmistavad sõiduki volitamise korda.

Muudatuste kohaselt peavad mootorsõiduki- ja trammijuhil olema kaasas ning ta peab esitama politseinikule tema nõudel juhiloa, kohustusliku liikluskindlustuse poliisi ning sõiduki registreerimistunnistuse.

Kui registreerimistunnistusele pole märgitud kasutaja nime, siis peab juhil kaasas olema ka sõiduki omaniku antud lihtkirjalik volikiri sõiduki kasutamiseks. Lihtkirjalikule volikirjale tuleb kanda volikirja koostamise koht ja kuupäev, sõiduki omaniku nimi ja aadress, sõiduki mark ja mudel, valmistajatehase tähis, registreerimistunnistuse number ja riikliku registreerimismärgi andmed, kasutaja nimi ja aadress ning isikut tõendava dokumendi nimetus, seeria ja number.

Volikiri peab olema kinnitatud volitaja allkirjaga. Juriidilise isiku korral peab volikirjal olema pitsatijäljend.

Riigipiiri ületamisel peab Eestis registreeritud sõiduauto ja kuni 3500 kg täismassiga veoauto juhil olema kaasas notariaalselt tõestatud volikiri. Füüsilisele isikule renditud sõiduki puhul võib volikirja asemel olla ka rendileping. BNS

Hetkel kuum