11. veebruar 1996 kell 22:00

Majandusministeerium jätkab Esoili erastamist

Lipstok ütles, et reedel majandusministeeriumi tippjuhtkonnas aset leidnud nõupidamisel jõuti seisukohale, et enne Esoili järjekordset erastamiskatset tuleb ettevõte muuta potentsiaalsete erastajate jaoks atraktiivsemaks. See saaks majandusministri sõnul toimuda Esoili restruktureermise teel.

«See, kuidas ja mismoodi seda teha tuleks, selgub lähemate nädalate jooksul,» rääkis Lipstok.

Samuti tuleb ministri sõnul lähtuda Esoili erastamisel seisukohast, milline on Eesti vajadus vedelkütuse julgeolekuvarude moodustamiseks ning kes ja kuidas neid haldama peaks. Eesti Kütuse peadirektor Toomas Saks kinnitas, et vedelkütuse riigireserv eksisteerib juba ka praegu, kuid kuna tegemist on riigisaladusega, siis ei tohi paljastada riigireservi suurust.

1995. aasta detsembris Esoili ja Eesti Kütuse liitmise idee esimesena välja pakkunud majandusministeeriumi asekantsler Arvi Hamburg on tänaseks oma meelt muutnud. Ta leidis, et majandusministri seisukoht Esoili iseseisva firmana säilitamise osas on ainuõige.

«Eesti Kütuse ja Esoili kokkupanemise asi on vaibunud ja see ei tule enam arutusele,» kinnitas Hamburg.

Kütusefirma EK peadirektor Henn Pärn, kes samuti toetas Esoili ja Eesti Kütuse liitmist, leidis, et firmade lahus hoidmine on ilmselt majanduslikult otstarbekam. «Ministri otsus on õige,» tunnistas ka Pärn.

Küsimusele, miks ta Eesti Kütuse ja Esoili liitmist toetas, vastas Pärn, et see oleks võinud aidata luua kodumaist kütuse suurfirmat, mis oleks võimaldanud kaitsta kohalikku kütuseturgu välisfirmade invasiooni eest.

Õliliidu direktori Mart Kutsari hinnangul on majandusministeeriumi ametnike otsus õige. «Nad on õigel teel,» kommenteeris vabaturumajandust pooldav Kutsar Esoili erastamise jätkamist.

Erastamisagentuuri peadirektori Väino Sarneti seisukoha järgi ei ole Esoili enne erastamise jätkamist vaja eraldi restruktureerida. «Seda on võimalik läbi viia kehtiva seadusandluse raames ka erastamise käigus, lähtudes erastajate poolt tehtud pakkumustest,» leidis Sarnet.

Ta lisas, et juba praegu tegeleb erastamisagentuur uue erastamisvooru ettevalmistamisega.

Toomas Saks leidis, et Esoili liitmata jätmine Eesti Kütusega oli ainuõige samm. «Liitmine oleks olukorra Eesti kütuseturul teinud veelgi segasemaks,» tõdes Saks.

Hetkel kuum