21. veebruar 1996 kell 22:00

Valitsus annab välja seadusevastaseid korraldusi

Läinud aasta jaanuaris võttis Tallinna volikogu vastu otsuse mitte tagastada endistele omanikele Nõmme polikliiniku hoonet kui õigusvastaselt võõrandatud vara.

Lähtudes sellest otsusest ja rahandusministeeriumi seisukohast andis valitsus 22. augustil korralduse mitte tagastada kõnealust hoonet kui Nõmme linnaosale vajalikku sotsiaalobjekti.

Õigusjärgsed omanikud kaebasid asja Tallinna halduskohtusse, kes tänavu 11. jaanuaril tunnistas valitsuse korralduse täielikult seadusevastaseks.

Ühtaegu tehti valitsusele ettepanek asi läbi vaadata ja anda uus korraldus. Valitsus otsustas selle asemel esitada apellatsioonikaebuse ringkonnakohtule, kes langetab otsuse 26. veebruaril.

1994. aastal avaldasid nii Nõmme haigla tollane peaarst Tiit Kütner, kellele polikliinik allus, kui ka sotsiaalministeeriumi toonane kantsler Toomas Vilosius kirjaliku arvamuse, et hoone asukohaga Jaama 11 ei sobi haiglaks ning sellest lähtuvalt ei ole nad maja tagastamise vastu.

Nõmme polikliiniku maja õigusjärgsed omanikud kinnitasid samas samuti juba 1994. aastal, et kui polikliiniku edasitegutsemine selles majas on vajalik, siis nemad selle vastu ei ole, kuid nad tahavad maja enda omandusse saada.

12. jaanuaril 1995 tegi Tallinna volikogu valitsusele taotluse vaidlusalust hoonet õigusjärgsetele omanikele mitte tagastada.

Tiit Kütneri järeltulija, Nõmme haigla peaarst Peep Põder avaldas samal ajal aastal arvamust, et tema võiks maja omanikelt ära osta, kusjuures raha selleks lootis ta saada asutatavalt fondilt.

Omanikud, kes olid asjaga päri, andsid talle selleks isegi kirjaliku nõusoleku. Hiljem selgus, et jutul ei olnud tõepõhja all.

Hetkel kuum