25. veebruar 1996 kell 22:00

Kuidas mõjuks Vene otsus takistada transiiti läbi Eesti?

Transiitvedude piiramine Venemaa poolt mõjub Eesti ettevõtjatele kahtlemata negatiivselt, sest Eesti on ikkagi heade eeldustega transiitmaa.

Mina olen üldiselt optimistlik inimene ja arvan, et kui sellised piirangud peaksid kehtima hakkama, siis on kõigi stabiilsest majanduse arengust huvitatud osapoolte kindel soov see, et need piirangud võimalikult kiiresti uuesti maha võetakse.

Osapooltena nimetaksin siin Vene osapoolt, mis ei ole sugugi vaid riiklik, Eesti raudtee operaatoreid, sada-maid ja põhiliselt Lääne-Euroopas tegutsevaid kaubasaajaid.

Olen veendunud, et osapooltest keegi ei tervita selliseid poliitilistest motiivi-dest lähtuvaid otsuseid, mida Venemaa aeg-ajalt kipub vastu võtma, et oma mõjujõudu tõestada.

Seda, kas nimetatud osapooled suudaksid Venemaad otseselt mõjutada, ei oska ma öelda, kuid usun, et kõrgemal tasandil lepitakse kindlasti mingi mõistliku lahenduse suhtes kokku.

Eestil on minu arvates transiitmaana tulevikku. Ma oletan, et ei poliitiline kliima Venemaal ja Eestis, ega ka samade geograafiliste eelistega naaberriigid ei saa siin takistuseks. Igaühel on siiski olemas oma turuni??, mida täita.

Transiidi piiramine Ve-nemaa poolt ei mõjuta kõiki firmasid, vaid ainult neid, kes transiidist elatuvad. Nendele on see kahjulik.

Kuidas mõjub transiidi vähenemine riigile tervikuna, seda ma ei oska öelda, kuna ei valda andmeid, palju riik sellest teenib. Selge on aga see, et kaotavad nii transiitfirmad kui riik.

Meie firmale piirangud ei mõju, kuna me praegusel momendil ida poolt midagi sisse ei too. Kuna meie omanikeks on Neste ja Eesti Kütus, siis on kõige loogilisem, et näiteks Nestel on kasulikum müüa ikkagi oma kütust. Neste toob oma kütuse Eestisse ja meie müüme seda omade mängureeglite järgi edasi. Praktiliselt ei ole siin idaga mitte mingisugust pistmist.

Isegi kui me teeks transiitvedusid, siis teeksime seda Läti ja Leedu suunas.

Mis puudutab raudteed selles küsimuses, siis ei usu ma, et siin täielikku isolatsiooni tekiks. Äritegevus nii Eestis kui Venemaal jääb ikkagi paika ja kindlasti leitakse mingid mõlemapoolsed lahendused, kuidas edasi kaubelda.

Ma ei usu, et poliitilised otsused nii väga suudaksid transiiti mõjutada, eriti nende firmade puhul, kes toovad kütust sisse läänest.

Kuigi olukord võib piirangutega minna keerulisemaks, ei jää kütus müümata.

Hetkel kuum