27. veebruar 1996 kell 22:00

Aktsiate avalik müük muutub paindlikumaks

Riigiosalusega ettevõtete aktsiate avalikul müügikorral lisandub uue müügiviisina lähitulevikus suuline enampakkumine (avalik oksjon), mida on võimalik rakendada nii iseseisvalt kui ka kahevoorulise enampakkumise osana. Seejuures võivad avalikul oksjonil osaleda ainult väärtpaberituru kutselised tegijad, kes on väärtpaberituru seaduse kohaselt väärtpaberivahendajad ja investeerimisfondid.

Seni kehtiva aktsiate avaliku müügi korra järgi võis aktsiate avaliku müügi puhul kasutada fikseeritud hinnaga pakkumist ja avalikku enampakkumist.

Veiko Tali ütluse kohaselt võiks tulevikus tugevad ja perspektiivikad ettevõtted erastada kirjaliku enampakkumise teel, väiksemad avalikul oksjonil ja ettevõtted, mille alghinda on raske määrata, kahevoorulisel enampakkumisel. «Uus kord ei kohusta sellist põhimõtet järgima, kuid annab sellised võimalused,» lisas Tali.

Aktsiate eest tasumisel saab seniste võimaluste kõrval tulevikus kasutada vahetu ülekande meetodit, mille puhul pakkumussummat ei reserveerita pakkuja erastamisväärtpaberikontol, vaid see kantakse enne pakkumuse esitamist müügi korraldaja vahekontole väärtpaberite keskdepositooriumis. Pärast erastamistulemuste selgumist kantakse uue korra kohaselt aktsiate eest tegelikult tasutav summa erastamise korraldaja kontole, ülejääv summa aga tagasi pakkuja kontole. Muudatus oli vajalik, kuna senises praktikas esines mitmeid puudusi EVP-kontodelt ülekannete teostamisel, märkis Tali.

«Taotluste ja reserveerimistõendite vormistamisel tehti hulgaliselt vormilisi vigu, tulemuste selgitamine võttis kaua aega, reserveerimistõendite alusel EVP-ülekandeid alati ei teostatud või tehti suure hilinemisega,» loetles Veiko Tali senise korra puudusi. «Erastamisagentuuril puudus korrektne ülevaade, kes on aktsiate eest tasunud, kes mitte, kuid aktsiad olid juba pakkujale üle kantud.»

Uue korra kohaselt tehakse reserveerimise asemel EVPde otseülekanne väärtpaberite keskdepositooriumis avatud spetsiaalsele vahekontole, mis tagab sajaprotsendiliselt vajaliku EVPde summa.

«Keskdepositoorium kannab EVPd üle kas erastamisagentuuri või pakkuja EVP-kontole kohe pärast tulemuste kinnistamist,» lisas Tali.

Hetkel kuum