27. veebruar 1996 kell 22:00

Kas sularahaautomaatide kasutamine on otstarbekas?

Sularahaautomaatide ka-sutamine on minu mee-lest igati positiivne nähtus. Meie pangal on neid Tartus kaks, Raekoja platsil ja kaubamajas. Hetkel neid juurde ei tule, sest kui rakenduvad kaardikeskuse plaanid, siis haaratakse ühtsesse süsteemi ka kolleegide sularahaautomaadid. Pärast seda tuleb kindlasti üheskoos aru pidada, kas neid on juurde vaja või mitte, sest automaat on ikkagi tükk kallist asja.

Sularahaautomaat on üks osa kliendipaketist. Inimene, kes kasutab sularahaautomaati, hõlbustab panga tööd, ta on ise kassapidaja. Laiemalt võttes on muidugi täna liikuv raha väike ja automaadid kallid, aga kõik käib ju kliendi huvides.

Tallinna Pangal on kaardikasutajaid päris soliidselt, soovitame sellist võimalust igati. Firmade puhul käib asi kompleksselt -- pangas ava-takse palgaarved, pank annab võimaluse kasutada kaarte. Kaardikeskuse tööle-rakendamisega peaks klientide teenindamine oluliselt paranema. Siis on võimalus kasutada sularahaautomaate laiemalt ööpäevaringselt.

Mina isiklikult olen automaatide kasutamise poolt, need teevad asjaajamise hõlpsamaks ja hoiavad aega kokku.

Forekspank on olnud kaar-dikeskuse projektis algusest peale, oleme olnud üks neist, kes selle idee algatasid. Loomulikult toetame sularahaautomaatide nii otstarbekat kasutuselevõttu, kui see Eesti tingimustes üldse võimalik on.

Niipea, kui suudame kooskõlastada tehnilised võimalused ja paika panna praktilised üksikasjad pankade vahel, saame sularahaautomaate ristkasutusse rakendada. Siis muutub kaardikeskusega koostööd tegevate pankade klientide võimalus oma raha pangast välja võtta tublisti avaramaks. Suureneb automaatide arv, pikeneb nende kasutamise aeg. Klient ei pea enam raha järgi käima kuskil kaugel või muretsema sellepärast, kas ta üldse raha saabki.

Praegusel hetkel ristkasutuse käivitamiseks osapooled veel päris valmis ei ole. Kooskõlastusteks läheb veel paar kuud aega, kuid kevadel läheb see kindlasti käima.

Tänasel päeval on ainult kahel pangal sularahaautomaatide võrk, mis omab mingit katet geograafilises mõttes. Teistel on selliseid võimalusi vähem. Kõik ülejäänud pangad, kes juurde tulevad, on kahtlemata huvitatud nende pankade automaatidest, sest see annab võimaluse oma kliente hästi teenindada.

Hetkel kuum