27. veebruar 1996 kell 22:00

Saksamaal lähtutakse ökoloogilistest materjalidest

Saksamaal juhib ühiskond ehitamist loodussäästlikus suunas. Palju on ökoloogilisi ettekirjutusi. Ehitamise toetusraha saamise eeltingimus on ehitusmaterjalide loodussäästlik valik. Selliseid ettekirjutusi teeb muu hulgas Investions Bank Berlin, mis on üks suuremaid riiklikku ehitust finantseerivaid panku.

Eelkõige puudutavad täielikud või osalised ökoloogilised piirangud riiklikult finantseeritavat ehitust, kaudsed mõjutused on hakanud jõudma ka eraehitusse. Üha sagedamini on rahastajad hakanud nõudma keskkonnasõbralikku ehitust ka vabalt rahastavate objektide puhul. Eraehitajad on hakanud nende nõudmistega juba arvestama.

Keelatud või mittesoovitatavatest materjalidest võib nimetada eelkõige asbesti, mida lubatakse kasutada ainult erandjuhtudel. Samuti on problemaatiline materjal alumiinium, mille valmistamine on väga energiamahukas ja ohtlike kõrvalproduktide rohke.

Teisest küljest on alumiiniumi korduvkasutus suureks plussiks. Saksamaal on alumiiniumi kasutamine keelatud näiteks akna- ja usteprofiilides, kus on hakatud kasutama puitmaterjali. Alumiinimumplaadid soovitatakse asendada terase või messingiga.

Lääne-Saksas on plastist vms tehisainest valmistud akende turuosa 41%, puitakendel 26%, alumiiniumakendel 20% ja puit-alumiiniumakendel 3%. Puuakende puhul nõutakse head pinnaviimistlust. Vihmametsade puuliigid tuleks asendada parkettide, paneelplaatide ja liistude valmistamisel Euroopa puuliikidega.

PVC asemel soovitatakse kasutada polüeteeni ja polüpropüleeni, kuna PVC-plasti valmistamisel satub loodusesse elavhõbedat ja vinüülkloriidi ning põlemisel tekib dioksiidi ja raskemetalliühendeid.

PVCd kasutatakse muu hulgas kanalisatsioonitorudes, elektrikilpides, elektrijuhtmetes (kasutuskeeld alates 1. jaanuar 1997), põrandakatetes, tapeetides ja aknaprofiilides.

Saksamaa rohelised on seisukohal, et tuleks vältida formaldehüüdi sisaldavaid tooteid. Kui näiteks kasutatakse puitlaastplaati, nõutakse selle kohta täpset emissioonihulka. Formaldehüüdi lubatud sisaldusnormid on väga ranged. Üldine hoiak formaldehüüdi sisaldavate toodete suhtes on negatiivne.

Pikk on keelatud lahustite, lakkide, värvide nimekiri. Keelatud on muu hulgas atsetoon, metanool, tsink, titaan jne. Soovitatakse kasutada näiteks vähe vedeldajaid sisaldavaid akrüüllakke. Ettevaatlik kästakse olla puumaterjalide katmisega. Orgaaniliselt lahustuvaid puidukaitsevahendeid kasutada ei tohiks, samuti mitte arseeni ega kroomi sisaldavaid aineid. Põhjamaises kliimas kasvanud tihke puu võib olla parem kui lõunas kasvanud puu, kuna vajab vähem pehkimisvastaseid vahendeid. Suruõhugaasid, mis sisaldavad halogeene, floori või kloori on keelatud, sest need hävitavad osoonikihti. Rakennuslehti

Hetkel kuum