3. märts 1996 kell 22:00

Eestlased vallutusretkel

Hansapank kavatseb osta ära Deutsche-Lettische panga. Eesti kindlustusseltsid pürgivad Läti ja Leedu turule. Meie ettevõtlus on juba sedavõrd kosunud, et võib hakata välja murdma kitsukestest rahvuslikest raamidest.

Ükski tähtsam lõunanaabrite firma pole Eestis oma kanda kinnitanud. Läti-Leedu turg on seevastu meie ärimeestele hea proovikivi. Kui seal ollakse edukad, võib edasi minna kaugemalegi. Praegune hetk on Läti ja Leedu turgudele sisenemiseks tõepoolest igati sobiv. Mõlemad riigid põevad oma panganduskriiside tagajärjel, mistõttu turg on välismaise sekkumise suhtes liberaalsem kui muidu. Kohalike majandusjuhtide konservatiivsuse murrab üha kiiremini kasvav vajadus väliskapitali järele.

Võimalus panna oma raha konkureerima sakslaste, skandinaavlaste ja venelastega Lätis ja Leedus on meile praegu väga soodus.

Hetkel kuum