5. märts 1996 kell 22:00

USA valitsusasutusi ähvardab taas sulgemine

Valge Maja esindaja Leon Panetta sõnul ei ole mingit kahtlust, et president paneb veto valitsusasutuste lahtiolekuks vajalikule kulueelarvele, kui selles ei sisaldu enam vahendeid haridusele ja keskkonnakaitsele.

Clintoni administratsioon on nõudnud täiendava 8 miljardi dollari eraldamist hariduse, keskkonnakaitse ning muude programmide finantseerimiseks, mis kaetakse kulutuste kärpimise arvel. Väljapakutud kärped ei ole aga vabariiklaste juhitavale kongressile vastuvõetavad.

Suutmatus kulude kärpimise üle kokku leppida on alates läinud aasta oktoobrist tinginud kolmel korral valitsusasutuste osalise sulgemise. Paljud asutused töötavad ajutiselt vähendatud eelarvega.

Kolmeteistkümnest kuus regulaarset assigneeringute eelarve eelnõu, mis on vajalikud valitsusasutuste ning -programmide käigushoidmiseks eelarveaasta lõpuni 30. septembril, tuleb kongressil Clintonile alles esitada. Eelarvetes on fikseeritud summad, mida riigiasutustel on aasta jooksul lubatud kulutada.

Rahaeraldus hariduse, tööturu, tervishoiu, kaubanduse, riigikaitse, keskkonnakaitseagentuuri ning muude programmide finantseerimiseks lõpeb 15. märtsil, kui kongress ei võta selleks ajaks vastu Valgele Majale sobivat kulueelarvet. REUTER

Hetkel kuum