7. märts 1996 kell 22:00

Kui õigustatud on intresside maksustamine?

Praegune nõue, et mitte-residendilt tuleb väljamaksmisel koheselt kinni pidada tulumaks intressilt, on praktiliselt teostamatu.

Siin kehtiv maksustamise põhimõte, et maks tuleb kinni pidada koheselt sellelt, kes tulu sai, tähendab tegelikult seda, et me maksame mitteresidendile tema intressi kätte. Siis võtame oma taskust raha ja kanname selle maksuametile.

See pole normaalne olu- kord. Praegu räägitakse sellest, et tulumaksuseaduses tuleks mõned asjad ümber sõnastada. Ehk läheb see korda.

Mitteresidentide maksustamine on tinginud olukorra, et oleme vältinud võtmast üleöölaene välispankadest, saame hakkama Eesti pankadega, sest see «sol-giks» rahaturgu, kui paneksime kunstlikult intressi kõrgemaks, et jätkuks raha maksu maksmiseks.

Eesti riik tahab, et tooksime rohkem raha sisse, kuid ajab ise maksu näol intressi kõrgeks.

Igapäevases töös näeme, et 10% elanike hoiuste maksustamine teeb rohkem tüli kui kasu. Inimeste säästud on kontodel ikkagi küllalt väiksed, kuni tuhandet krooni poleks mõtet maksustada isegi mitte selle kümne protsendiga.

Õiendite tegemine ja dek-lareerimine on tühi töö ja vaimu närimine. Pangad näevad lihtsalt palju vaeva ja riik mingit väga suurt tulu sellest ei saa.

Võib-olla on see 10% pandud selleks, et näidata inimestele, et säästke ja koguge -- me võtame teilt nii vähe intressi.

Igal juhul tuleks kuni tuhandekrooniste säästude puhul intresside tulumaksustamist vältida.

Kui mitteresidendi tulu tekib Eestis, siis on meil seda kooskõlas tulumaksu-seaduse ja rahvusvaheliste tavadega õigus maksustada. Praegusel juhul saadakse kinnipidamiskohustuse kau-du maks kätte. Välisinvestor saab Eestis kinnipeetud tulumaksu arvestada kodumaal kui makstud tulumaksu. Kui meie seda maksu ei võta, siis võtab seda välisinvestori koduriik. Miks me peaksime maksustamise õiguse ära kinkima?

Pankadelt kodanikele makstavaid intresse on sea-dusandja otsustanud maksustada soodsamalt ja see on hoiustaja jaoks ka normaalne.

Mitteresidentide intres-side tulumaksustamine viib tegelikult selleni, et selle maksu maksavad lõppkokkuvõttes kinni niikuinii ainult laenuvõtjad.

Praegu on nii, et eraisik peab pangalt saadud intresside pealt 10% riigile ära andma. Sellise maksumäära taga on arvatavasti pankade tugev lobby seaduseandja juures. See on ainus põhjendus.

Mingit majanduslikku põhjendust sellel ei ole. Pankadele antakse lihtsalt eelisseisund teiste firmade ees, kes samal ajal peavad leppima 26protsendilise tulumaksuga.

Hetkel kuum