11. märts 1996 kell 22:00

Lühiuudised

Hansapank ei osta Läti suurima panga Unibanka aktsiaid, ütles Hansapanga avalike suhete juht Herkki Haldre.

Mullu avaldas Hansapank soovi saada riigile kuuluva Unibanka strateegiliseks investoriks, kuid hiljem loobus sellest soovist, kuna pidas erastamistingimusi ebasoodsaks. Tingimuste kohaselt ei saa strateegiline investor osta Unibanka aktsiatest üle 50%.

Hansapank on Läti suuruselt kaheksanda panga DLB aktsionäridega allkirjastanud protokolli, mille järgi ostab 100% DLB aktsiatest.

Samas on Hansapank asunud Haldre sõnul uurima ka Leedu turgu. BNS

Eesti kahepoolsed läbirääkimised maailma kaubandusorganisatsiooniga (WTO) olid edukad, kuna pooled jõudsid kokkuleppele paljudes valdkondades, ütles esmaspäeval välisministeeriumi asekantsler Priit Kolbre.

Eesti pidas eelmisel nädalal kahepoolseid läbirääkimisi tariifilagede ja teenuste üle Kanada, Mehhiko, Poola, Ungari, ?veitsi ja Austraaliaga. Läbirääkimised ei ole veel lõppenud.

Läbirääkimistele järgneb 28. märtsil töörühma istung. Eesti loodab läbirääkimised WTOga lõpule viia suveks. BNS

Võrreldes Balti riike, Poolat ja Valgevenet, pakuvad selles piirkonnas raudteetransiiti odavaimalt Eesti ja Läti, selgub RE Eesti Raudtee ning teede- ja sideministeeriumi koostatud Eesti Raudtee arengukavast.

Eesti Raudtee rahandusdirektor Peeter Põlluveer ütles, et Läti hoiab transiidi tariife madalal, mistõttu Eesti ei saa tariife tõsta.

Lätis on raudtee paremas olukorras kui Eestis ja Läti võib madalaid tariife hoides ja kahjumit kandes kaua vastu pidada, ütles Peeter Põlluveer.

Eesti Raudtee rahandusdirektor lisas, et tänu madalamatele hindadele on osa transiidist suundunud Soomest Eestisse.

Raudtee katab 97% kogu Eestit läbivast transiidivoost.

Eestis on kokku üldse 1900 km raudteed, peateid on orienteerivalt 1024 km. BNS

Välisminister Siim Kallas kohtus esmaspäeval Jaapani keskpanga presidendi ja riigi suurima, Tokio börsi peadirektoriga ning kirjutas alla memorandumile Jaapani tööstuspangaga.

Tokio börsi peadirektoriga arutas Kallas võimalikku ekspertabi tänavu suvel alustavale Eesti börsile, ütles Eesti välisministeeriumi pressiesindaja.

Jaapani tööstuspanga presidendiga kirjutas Kallas alla kavatsuste memorandumile, mis puudutab investeerimisvõimalusi ja Jaapani--Eesti ühisprojektide finantseerimist. BNS

Tööstustoodangu müügimaht vähenes jaanuaris statistikaameti andmeil mullu sama perioodiga võrreldes 3,7%. Eesti ettevõtted müüsid statistikaameti teatel tänavu jaanuaris tööstustoodangut 1,9 miljardi krooni eest.

3,9% jaanuari tööstustoodangu müügist moodustasid tasud tööstusliku iseloomuga teenuste eest. Riigi- ja munitsipaalettevõtted müüsid tööstustoodangut 0,7 mld krooni eest, mis oli 37,5% kogu müügist. BNS

LMRA Holdingu pankrotitoimkond esitab esmaspäeval Tartu linnakohtule pankrotistunud LMRA vara uue jaotusettepaneku.

Pankrotihaldur Arno Mägi ütles, et ettepanekuga läheb jaotamisele olemasolev 6,2 miljonit krooni.

Pankrotitoimkonna poolt märtsi algul esitatud ettepaneku jättis kohus kinnitamata, kuna see ei vastanud seadusest tulenevatele nõuetele. BNS

Virumaa Kommertspank valib 10. aprillil aktsionäride üldkoosolekul uue nime, ütles panga nõukogu esimehe kohusetäitja Jaan Ots.

Otsa sõnul on nime variante mitu. Nimi peab sobima igasse Eesti regiooni, lisas ta.

Seoses Raoul Üksvärava tagasiastumisega nõukogu esimehe ametikohalt panga arengustrateegia ei muutu. Nõukogusse kuulub Virumaa Kommertspangast viis liiget, endisest Rahvapangast ja Maapangast kolm liiget, Keila Pangast kaks liiget.

Virumaa Kommertspank on suuruselt kuues Eesti pank, mille bilansimaht ületas jaanuaris mld krooni. BNS

PEP pakub alates märtsist VISA Classic-kaardi omanikele täiendavalt arvelduskrediiti, mille saamise eeldus on aktiivseks kliendiks olemise aeg vähemalt 3 kuud ja tagatise olemasolu. Samuti võivad taotleda krediiti kliendid, kellel on esitatud VISA Classicu pangakaardi taotlus.

Krediitkaardi minimaalne limiit on 5000 krooni ja maksimaalne summa suurus hakkab sõltuma kliendi ja panga vahelisest kokkuleppest ning taotleja poolt pakutavast tagatisest. Intressimäär on 2% kuus.

Täisdeposiidiga pangakaardile on täiendavalt võimalik taotleda ka nüüd vähendatud deposiidiga deebetkaarti, st tagatisdeposiidiks võib olla ka väiksem summa kui 10 000 krooni. ÄP

Notarid tõendasid mullu Eestis 16 616 ehitiste ja maatükkide ostu-müügilepingut, millest 674 ehk 4% olid kinnisvaralepingud.

Ostu-müügilepingutega võõrandatud ehitiste ja maatükkide lepingujärgne väärtus oli statistikaameti andmeil kokku 2,1 mld krooni. Kinnistute osa oli sellest 182,6 mln krooni ehk 9%. BNS

ASi Eesti Tubakas sigarettide läbimüük on mullusega võrreldes vähenenud ligi kahe kolmandiku võrra, kuna riik võrdsustas tänavu 1. jaanuarist Eestis toodetud ja imporditud sigarettide aktsiisid.

Eesti Tubaka peadirektor Boris Oks ütles, et ettevõte müüs veebruaris eelmise aasta ühes kuus müüdud 163 mln sigaretist 38%. Jaanuaris oli läbimüük 23% eelmise aasta keskmisest. Oksa sõnul seisab suurem osa vabrikust müügi vähenemise tõttu.BNS

Riigikogus jäi esmaspäeval pooleli äriseadustiku muutmise arutelu, see jätkub teisipäeval.

Eelnõu autori Daimar Liivi (reformierakond) sõnul põhjustas äriseadustiku muutmise vajadus vältida mitmetitõlgendusi ja täpsustada mõisteid. Eelnõus on tehtud ettepanek jätta välja omavalitsuste õigus kehtestada oma nime kasutamisel piiranguid ärinimedes, sest see viiks omavalitsuste hulka ja nende nimetuste kirevust arvestades segaduse tekkele ja teatud juhul ka korruptsioonile.

Äriseadusest on eelnõu järgi kavas jätta välja ka nõue, et osaühingu põhikirjas peaksid olema näidatud ühingu osade arv ja nimiväärtused, sest see nõue sunniks muutma osaühingu põhikirja väga tihti.

Seadusse on plaanis esitada nõue, et osaühingu ja aktsiaseltsi juhatuse liikmetest vähemalt poole elukoht peab olema Eestis.

Ettevõtjate soovil kavandatakse kärpida aktsiaseltsi juhatuse volitusi aktsionäride dividendide määramisel, andes vähemalt 1/10 aktsionäridest õiguse nõuda vähemalt kolmandiku puhaskasumi väljamaksmist.

Eelnõus on täpsustatud ka füüsilisest isikust ettevõtja mõistet. Selleks võib olla iga füüsiline isik. Kui isik on teovõimetu või piiratud teovõimega, siis teeb eelnõu kohaselt seaduses sätestatud ulatuses tehinguid tema nimel seaduslik esindaja. BNS

Eesti ettevõtted ja asutused investeerisid eelmisel aastal statistikaameti andmeil põhivarasse 5,2 miljardit krooni.

Hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning soetamiseks investeerisid ettevõtted 2,5 miljardit ning seadmete, masinate, inventari ja transpordivahendite soetamiseks 2,7 miljardit krooni. 1994. a võrreldes ei ole investeeringute jaotumine põhivara vahel muutunud.

Soetatud seadmetest moodustasid ühe neljandiku transpordivahendid ning 8% arvutid ja arvutisüsteemid.

Riigi- ja munitsipaaleelarvest said asutused ja ettevõtted põhivara soetamiseks 10% kõigist vahenditest.BNS

Hetkel kuum