11. märts 1996 kell 22:00

Merelaevandus täpsustab riigikontrolli akti

Et välispangad pole kindlad, kas pank kui pandipidaja saab Eestis takistamatult oma õigusi realiseerida, oli Merelaevandus sunnitud Lindpere kinnitusel krediitide saamiseks asutama Küprosel tütarfirmad. Igale tütarfirmale müüs Merelaevandus bilansilise väärtusega võlgu ühe laeva.

Samal ajal ostu-müügiga sõlmiti tütarfirmadega usaldusleping, millega tütarfirma kohustub kogu kasumi andma Eesti Merelaevandusele ning müüma ostetud laeva esimesel nõudmisel tagasi.

Merelaevandusele vajalike krediitide saamiseks on kõikvõimalike pantide registreerimine konkreetsel juhul võimalik vaid Küprosel, lausus Lindpere. Uute laevade ostuks võetavate laenude kustutamine ja intresside tasumine toimub tütarfirmade kaudu, nende nimel on vormistatud laenulepingud.

Lindpere lisas, et mereõiguse järgi on tegu laevade prahtimisega ilma laevapereta.

Laevale on munsterdatud Eesti oma meeskond, kellele töötasu maksmisel tasutakse Eestis ka kõik ettenähtud maksud, kinnitas Lindpere. Riigikontrolli peakontrolör Rein Randma ütles, et riigikontroll ei olegi sellist tegevust seadusevastaseks pidanud. Need on formaalsed protsessid, sest ka tütarfirmade omanik on ju Eesti Merelaevandus, ütles Randma.

Samas lähevad Merelaevanduse uued laevad tütarfirmade omandusse ning neid ei tooda Eesti tollipiirkonda, mistõttu riigil jääb saamata 18% käibemaksu, lausus Randma. Ehkki käibemaks läheb tagastamisele, annaks see Randma väitel mitmeks kuuks Eesti riigi käsutusse üsna suured summad.

Heiki Lindpere märkis, et laevade tagasisaamine Merelaevanduse omandusse on tõepoolest problemaatiline. Nimelt tuleks nende eest tasuda nagu tavalise impordi puhul 18% käibemaksu, millest saab vabastada vaid riigikogu, lisas ta. Lindpere väitel polegi neid laevu mõtet taas algselt Eesti laevaregistrisse kanda, õigem oleks neid kasutada jälle tagatisena uute laevade ostmisel. Heiki Lindpere vaidlustas ka riigikont-rolli väite, et tütarfirmadele müüdud laevad on Eesti statistilisest aruandlusest välja langenud. Tema kinnitusel kajastuvad need laevad Merelaevanduse konsolideeritud bilansis. Randma sõnul ei lähe see konsolideeritud bilanss paraku Eesti statistilisse aruandlusse. «Kas tähtsam on statistiline aruandlus või majandustegevusest saadav tulu?» küsis Lindpere.

Hetkel kuum