14. märts 1996 kell 22:00

Tolliamet peab kaotsi läinud konjaki hüvitama

1994. aasta 10. septembril peeti Narva tollipunktis kinni poolhaagis, kus oli ASi Baluris poolt ühelt Moskva firmalt ostetud 22 000 pudelit armeenia konjakit. Et dokumendid olid puudulikult vormistatud, paigutati kaup ajutiselt tollikontrollitsoonis asuvale tarastatud ja valvega platsile.

Kui Balurise esindaja mõni päev hiljem korras dokumentidega kaubale järele tuli, selgus, et tollitöötajad olid alkoholilaadungi 12. septembril esklikult kõrvalistele isikutele välja andnud.

Oma apellatsioonikaebuses väitis tolliameti esindaja, et puuduvad tõendid, mis viitaksid hoiulepingule ja hoidmisele seaduse alusel.

Pealegi oli alkoholikoormat vedanud autojuht väidetavalt ise koorma juurest lahkunud, seisis apellatsioonikaebuses.

Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium leidis eile, et tolliameti põhimääruse kohaselt on tollil küll õigus vajaduse korral kaupa kinni hoida, kuid sellega tekib lähtuvalt tolliseadusest hoiusuhe. Sellest johtuvalt jättis ringkonnakohus jõusse linnakohtu otsuse.

Hetkel kuum