20. märts 1996 kell 22:00

Ascom Euritil analoogvõrgus võimatud võimalused

Ascom Eurit 30 on täisfunktsionaalne ISDN-telefon ühendamiseks ISDN-telefonivõrku 2B+D-liinile. Ascom Eurit 30-l on omadusi, mida analoogtelefonivõrk ei võimalda.

Ascom Eurit 30 näitab ekraanil helistaja nime ja numbrit, salvestab ja säilitab vastamata jäänud ning vastatud telefoninumbreid.

Aparaat võimaldab jooksva kõne maksumuse näitu Eesti kroonides. Samuti on võimalik rääkida korraga kahe inimesega või nendega vaheldumisi.

Ühe nupuvajutusega saab teha soovitavat. Telefon võimaldab salvestada mällu kuni 150 telefoninumbrit koos nimedega.

Telefoninumbreid saab mälust otsida nime alusel. Ascom Eurit säästab aega: telefon valib numbri momentaalselt pärast viimase klahvi vajutamist. Kui number on kinni, siis võib sama numbri valida hiljem mälust uuesti, pole vaja seda numbrit enam sisestada.

Ascom Eurit 30 ühendamiseks telefonivõrku peab kasutajal olema Eesti Telefoni andmeside osakonnalt renditud ISDNi 2B+D-liin.

Neid telefone saab ühele liinile ühendada ka mitu ning ühel ajal võib pidada kahte kõnet.

Telefonil on üks universaalne muutuva tähendusega nupp, mille tähendus igal konkreetsel hetkel sõltub sellest, mis on ekraanile kirjutatud. Näiteks, kui üks kõne on pooleli ning tuleb uus kõne, siis on selle nupu abil võimalik kas tulev kõne hüljata, hüljata käesolev ja jätkata uuega või panna käesolev ootesse ja võtta uus.

Seega nupu tähendus sõltub konkreetsest situatsioonist. Telefonil on valikupõhine menüü, mis teeb selle kasutamise lihtsaks ka ilma kasutusjuhendita.

Telefon võimaldab tekstiteadete saatmist ning vastuvõetud kõne suunamist välisliinile. Samuti on võimalik panna erinev helisemistoon erinevatele numbritele. Lisavõimalusena on võimalik saada telefonile adapterit arvutil telefoninumbri valimiseks.

Hetkel kuum