26. märts 1996 kell 22:00

Oma-raadio on leidnud oma ostja

Joost märkis, et läbirääkimised käisid erinevate ostjatega, kuid sobivaimaks osutus ühe Haapsalu eraisiku pakkumus, kes on varem raadiotööd teinud. Kuni ostu-müügileping pole sõlmitud, ei soovi ostja end avalikkuse ees afi?eerida.

Uus omanik maksab Joosti sõnul raadio eest summa, mis katab võlanõuetest 20%, s.o umbes 180 000 krooni. Esimene sissemaks on pankrotihalduri sõnul 30% ostuhinnast, ülejäänu maksab ostja aasta jooksul.

Leping jõustub pärast järelmaksu tasumist. Omanik peab taas käima panema möödunud sügisel katkenud Oma-raadio tegevuse, endiseks jääb nii Oma-raadio kui ASi Duo nimetus, lisas Joost.

ASile Duo on võlanõudeid esitatud 900 000 krooni eest, kuid võlanõuete kaitsmise koosolekul, mis Joosti sõnul toimub 11. aprillil, saavad neist kaitstud umbes 800 000 krooni.

Duo oli võtnud laenu Tallinna Pangast ja Hoiupangast vastavalt 191 000 ja 123 000 krooni. Et Tallinna Panga laenul oli Duo omanike käendus, peavad selle raha pangale tagasi maksma raadio omanikud Niinemäe, Parbus, Vardja ja Vare.

Pankrotihaldur on Hoiupanga pandilepingu kohtus vaidlustanud, sest raadio aktsionäril ja peatoimetajal Katrin Vardjal polnud Joosti teatel teiste omanike volitusi pandilepingu sõlmimiseks. «Kui Hoiupank loobub pandilepingust, saavad teised võlausaldajad ka pisut raha, muidu saaks kõik pank,» selgitas Joost. «Võib juhtuda, et saavutame kohtuvälise kompromissi.»

Ostu-müügileping sõlmitakse Joosti sõnul paari päeva jooksul pärast seda, kui on teada Hoiupanga otsus.

Möödunud sügisel, kui Omaraadio omanikud Parbus ja Niinemäe üritasid võlgadesse sattunud raadiot fiktiivselt maha müüa Kalvi Ossipovile, algatati nii nende kui hiljem ka Katrin Vardja suhtes kriminaalasi.

Oma-raadio aktsionäri, Haapsalu aselinnapea Sulev Vare kohta politsei kriminaalasja ei algatanud.

Vaatamata mitmele katsele ei õnnestunud kriminaalasjade seisust Läänemaa politseiprefektuuri juhtivinspektor Laurilt ühtegi kommentaari saada.

Läänemaa politseiprefekti Margus Sirtsi sõnul pole kriminaalasjade uurimine veel lõppenud ja lõpliku seisukoha võtab kohus. «Need asjad pole nii lihtsad, et nendest praegu rääkida saaks. Tegemist on majandusasjadega, uurimine venis ekspertiiside tõttu,» lisas ta. Et mitu korda pikendatud eeluurimise tähtaeg saab varsti läbi, oli Sirts valmis pärast seda jagama põhjalikumaid selgitusi.

Hetkel kuum