1. aprill 1996 kell 22:00

Lühiuudised välismaalt

Leedu soovib uuesti läbi vaadata rahvusvahelise valuutafondiga kooskõlastatud memorandumi artikli, mis näeb ette importtoiduainete tollitariifide alandamise 10 protsendile 1997. aasta keskpaigaks.

Valitsus otsustas laupäeval jätta kodumaiste tootjate huvides jõusse 35protsendilised tariifid sisseveetava liha, munade, või, piima, kartuli ja suhkru suhtes. Otsust põhjendatakse sellega, et vabakaubandusleping ELiga ei võimalda IMFi memorandumi täitmist. Samas loodab Leedu, et tariifid ei põhjusta IMFi 200 mln dollarilise laenu külmutamist. ELTA-ETA

Statistika andmetel sai üle poolte töötutest soomlastest ülemöödunud aastal töötu abiraha 4300--6425 marka (11 000--16 500 Eesti krooni) kuus.

31,6 protsenti 544 400 töötuna registreeritud inimesi sai abiraha 2150--4278 marka. 8,7 protsenti töötuid sai alla 2150 marga.

Need kolm gruppi moodustasid 90,8 protsenti abiraha saajatest. Ülejäänud 9,1 protsenti said abiraha 6450--8578 marka (16 500--22 000 krooni), kusjuures mõned töötud said abiraha üle 22 000 Eesti krooni. STT-BNS

Eile avas uksed maailma suurim pank, mis sündis kahe Jaapani pangandusgigandi ühinemisel.

Tokyo-Mitsubishi Pank ühendab endas Bank of Tokyo rahvusvahelise turu kogemused Mitsubishi tugevate tegevusnäitajatega siseturul.

Panga bilansimaht on 720 miljardit USA dollarit. AP-BNS

Hetkel kuum