3. aprill 1996 kell 22:00

Vastuhagi ületab Eesti Ühispanga nõude

Eesti Ühispank esitas eelmise aasta 9. septembril Tallinna linnakohtusse hagiavalduse, milles nõutakse aktsiaseltsidelt Bonza ja Bonman 3,35 miljoni krooni väljamõistmist Bonza kunagise laenu katteks.

Bonman reageeris Ühispanga avaldusele vastuhagiga, milles palutakse pangalt välja mõista 12 miljonit krooni.

Selle summa hulka kuuluvad kütusehankefirmale Capital Trading tasumata jäänud 2,9 miljoni krooni suurune arve, maksmata jätmisest tulenenud trahv 145 000 krooni ja kõnealusest kütuseostust ning edasistest lepingujärgsetest ostudest saamata jäänud väidetav kasum 8,9 miljonit krooni.

Ühispank Bonmani vastuhagi ei tunnista.

Tallinna linnakohus langetab 11. aprillil otsuse, kelle hagi jääb peale. Ringkonnakohus jättis Bonmani erikaebuse nende pangakonto arestimise kohta rahuldamata.

Kaks aastat tagasi tegevuse lõpetanud Bonza laenas Ühispanga Harju piirkonnakontori eelkäijalt, Harju Maapangast 1992. aasta detsembris 2,3 miljonit rubla bensiini ostmiseks Venemaalt.

1994. aasta suveks oli laen tasumata, samas ei olnud firmal väidetavasti enam vara. Aktsiaseltsi likvideerimise korral oleks laen jäänud tagastamata.

Endine Bonza tegevdirektor Andrei Kalat?ov, kelle käes oli kümnendik firma aktsiatest, pöördus 1995. aasta mais kui firma Bonman ainuomanik Ühispanga poole pakkumusega sõlmida leping.

Lepingu kohaselt nõustus Bonman võtma Bonza omaaegse laenukohustuse enda kanda.

Leping sõlmiti 1. juunil 1995, võlasummana lepiti kokku neli miljonit krooni, mille Bonman lubas tagasi maksta aasta lõpuks. Lepingus oli kirjas tingimus, mille kohaselt tuli Bonza vana võlg kustutada olenevalt Bonmani käibest. Käsirahana tasus Bonman Ühispangale 60 000 krooni.

Bonmani kontol Ühispangas ei toimunud mingit raha liikumist kuni septembri alguseni, mil firma kontole laekus kolm miljonit krooni. Vahetult enne seda oli Andrei Kalat?ov tutvustanud pangale oma äriplaani odava kütuse sissetoomiseks Venemaalt.

Ühispank oli Bonmani plaaniga päri ja läkitas 4. septembril RE-le Eesti Energia finantspakkumuse, milles panga Harju piirkonnakontor pakkus kuni käesoleva aasta 31. jaanuarini välja igakuise arvelduskrediidi kuni kümne miljoni krooni ulatuses. Pakkumusele oli lisatud tingimus, et «esitatud pakkumine on jõus ainult ASi Bonman poolt küttemasuudi tarnete finantseerimisel». Hiljem panga huvi lakkas.

9. septembril arestis Ühispank Bonmani konto kolme miljoni krooniga. Ühispank põhjendas seda oma hagiavalduses sellega, et Bonmani ja panga vahelist lepingut käsitatakse kui Bonmani käendust aktsiaseltsi Bonza suhtes.

Kalat?ov tunnistas, et tema põhitegevus on praegu võlgade tagasimaksmine. Oma sõnul kaotas ta miljoneid Vene majandust tabanud kaose tõttu mitu aastat tagasi.

Kalat?ovi endine äripartner Nikolai Jugantsov, kelle firma SVL Botrans peakorter asub endistes Bonza ruumides Tallinnas Endla tänaval, väitis, et Kalat?ov on 1994. aasta suvest ka tema firmale võlgu kolm miljonit krooni.

Hetkel kuum