9. aprill 1996 kell 22:00

Kalevi erastamise seaduslikkus selgub

Tänavu veebruaris Aredato uueks esindajaks saanud vandeadvokaat Mare Lust jäi ka eilsel kohtuistungil kindlaks peamiselt kahele väitele. Esiteks, erastamisagentuuri nõukogu oli varjanud erastamises osalenute eest oma eelmise koosseisu otsust 5. oktoobrist 1994, mille kohaselt võrdsete pakkumiste korral eelistati suurema reserveeritava osaga pakkumist. Teiseks, EEA nõukogu otsust tehes pidanuks hääletamises osalema 7 asemel 8 nõukogu liiget.

Eilsel halduskohtu istungil tunnistusi andnud EEA nõukogu liige Mihkel Pärnoja kinnitas sisuliselt eelmisel istungil tunnistusi andnud endise EEA nõukogu esinaise Liina Tõnissoni poolt öeldut. «EEA nõukogu otsused on kohustuslikud erastamisagentuurile, kuid mitte nõukogule endale, sest EEA nõukogu võib neid otsuseid ise muuta,» kinnitas Pärnoja kohtule. Tema sõnul pole nõukogu otsused seetõttu nõukogu liikmetele ka siduvad.

Liina Tõnisson ütles kohtule, et ta polnud 5. oktoobri otsust isegi näinud. Järelikult ei saanud ta ka sellest lähtuda Kalevi aktsiate erastamisotsust tehes.

Mihkel Pärnoja andis eile tunnistusi ka nõukogu liikmete kohaloleku kohta. «Kui protokollis on fikseeritud 6 poolt, 0 vastu ja 1 erapooletu, järeldan ma, et üks koosolekul osalenu ei hääletanud,» ütles Pärnoja kohtule.

Erastamisagentuuri esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste sõnas, et kõigile erastamises osalenutele olid kehtestatud võrdsed tingimused ning et mingit salanõuet ei ole olnud. «Kui väita, et tunnistajad valetasid, siis tuleb seda ka tõestada,» ütles Talviste.

Kolmanda isikuna protsessi kaasatud Kalevi erastamiskonkursi võitja Talinvesti esindaja vandeadvokaat Aare Tark viitas erastamisseadusele, kus on öeldud, et EEA nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 8 liiget. Kusagil pole öeldud, et nad peavad ka kõik hääletama. Tark seadis kahtluse alla Aredato nõude tunnistada Kalevi erastamisotsus seadusevastaseks ja teha EEA-le ettepanek kuulutada välja uus erastamiskonkurss. «Keegi pole ju vaidlustanud, et Kalevi erastamise väljakuulutamine oleks olnud seadusevastane,» kinnitas Aare Tark.

Hetkel kuum