10. aprill 1996 kell 22:00

Mida saab teha omavalitsus?

Kardan, et kohaliku omavalitsuse omavahenditest on väga raske midagi ära teha. Maksusoodustustest on raske rääkida. Ka järgmisel aastal olulist tulude kasvu omavalitsustele mõeldud ei ole, tulude kasv on mõeldud proportsioonis riigi tulude keskmise kasvuga. Hetkel on arutlusel küll see, et anda osa tulumaksust omavalitsustele, nii et neil oleks õigus otsustada oma piirkonnas väiksemalt maksustada. Ent ka seda on üsna raske rakendada, sest maapiirkondades tihti ei suuda omavalitsused katta isegi oma praegusi jooksvad kulusid.

Riigil on monofunktsionaalsete asulate probleemidesse väga raske sekkuda. Paljuski oleneb see ju sellest, kui hästi või halvasti suudab eraettevõtja täita neid ülesandeid, mida ta kunagi on ette võtnud. Hetkel on käivitumas monofunktsionaalsete asulate programm, mille eesmärk on vähemalt pöörata neile tähelepanu. Taotlusi maakondadelt on aprilli alguse seisuga laekunud 61 asula kohta. 11 maakonda on saatnud oma lühikirjeldused ja võimalikud lahendusvariandid monofunktsionaalsete asulate kohta. Mõningates taotlustes soovitakse ettevõtluse arendamist koolituse kaudu ning investeeringute soodustamise näol, samas peetakse mõnes taotluses otstarbekaks domineeriva ettevõtte analüüsimist, et hinnata olukorra riski. Ent riigil ei ole kerge teha eraettevõttele mingit analüüsi, üritamata samas sekkuda eraettevõtlusse.

Hetkeseisuga on nimetatud 61 taotlusest juba 27ga soovitud 37 miljonit krooni. Samas -- programmi selle aasta võimalused piirnevad 4 miljoni krooniga. See aasta ongi nagu rohkem programmi algetapiks, selgitamaks välja, mis seisus me hetkel oleme.

Maksusoodustusi ei ole omavalitsusel võimalik teha. Omavalitsus võib töö niimoodi korraldada, et ettevõtjad saaksid normaalselt ja venitamisteta oma asjad korda aetud. Ka peavad alevil, linnal jne olema normaalsed elamistingimused, mis looks selle ettevõtlusele sooda kliima.

Teine asi on see, et omavalitsusel oleks pakkuda korralikult kommunikatsioonidega varustatud krunte. Siiani käib asi ikka nii, et ettevõtja hakkab ise otsima, kust lähedalt ta saaks vett või elektrit võtta. Hetkel oleme ikka nii vaesed, et ei suuda sellistesse kruntidesse investeerida.

Oma territooriumil ettevõtluse soodustamise viisid on praegu minimaalsed. Maksusoodustusi ei saa teha, soodustusi saab volikogu anda ainult enda kehtestatud maksudele. Saame teha ainult nii palju, et muudame linna kaunimaks ja teeme linna ümber kõvasti lärmi. Siis tullakse kogemata vaatama ja kui meeldib, jäädaksegi siia.

Me oleme huvitatud sellest, et meist võimalikult rohkem kirjutatakse. Kindlasti oleks ka Haapsalule õnnetus, kui 300 töötajaga ettevõte seisma jääks. Võib-olla mitte selline kollaps, nagu Võhmas, aga igal juhul suur õnnetus.

Hetkel kuum