15. aprill 1996 kell 22:00

Kuidas saavad autojuhid ennast kaitsta SRÜ teedel toimuvate röövkallaletungide ja maksustamiste vastu?

Normaalne lahendus oleks, kui toimiksid riikide vahelised lepingud ja võiks loota kohalikule politseile. Paraku viimast autode röövimine eriti ei loksuta ja juhte vaadatakse pigem kui mingit tüü-tajat.

Kõige kindlam kaitse on kasutada konvoid, kuid see on hirmus kallis. See-tõttu on paljudel transpordifirmadel röövimiste vältimiseks ainuke võima-lus kasutada paarissõite. Bulgaarlased ja ungarlased sõidavad näiteks reeglina kahekesi või kolmekesi.

Öisteks peatumisteks tuleb kasutada tasulisi parklaid, mida ERAA oma informatsioonilistes välja-annetes on ka soovitanud. Kui liikluspolitsei kinni peab, olen soovitanud uksi ja aknaid mitte avada, et ei saaks gaasi näkku lasta. Läbi akna tuleb näidata kirja, et sõidetakse lähimasse politseijaoskonda ja esitatakse seal dokumendid. Selle eest mingit karistust ei tule. Eespool nimetatud on kõik elementaarsed asjad ja mingeid muid imevalemeid ei olegi.

Relva juhid omada ei tohi. Praegu kurjategijad vähemalt teavad, et auto-juhid on relvastamata ja ei kasuta ka ise kohe relva. Juhtide relvastumisel lä-heks teedel hoopis pau-gutamiseks ja see ei oleks mingi lahendus.

Hetkel kuum