18. aprill 1996 kell 22:00

Ühinemine edu nimel

Ühenduses peitub jõud, kut-sus tuntud loosung juba nõukogude ajal ühinema. Samuti peab suuri ühendajad meeles ajalugu. Bismarck ühendas Saksamaa, Louis XI Prantsusmaa. Eestis on ENSV-aegne toiduainetetööstuse minister Ants Laos asunud looma kontserni, mis koondab esialgu viis ettevõtet. Ühinemine on igati positiivne nähe, kuna annab osalistele suuremad võimalused stabiliseerida kohalikku turgu ja eeldused välisturul tugevalt kanda kinnitada.

Ühinemine on moes, põhjuseks konkurentsivõitlus ja suurenev kasumijaht. Eestis ühinevad ajalehed, toiduainetetöösturid ja finantsorganisatsioonid. Maailmas ühinevad suurkontsernid hiidkontsernideks ja see trend tundub jätkuvat. Jaapanis ühinevad suurimad pangad, USAs suurimad meediakompaniid.

Kontserni luua on Eestis lihtne. Siin töötavad klassikalised skeemid. Talinvesti tegevdirektor Peeter Saks kinnitab, et Talinvesti ja Epeksi omanike vaheline tutvus ulatub meeste noorusaegadesse. Ants Laos ja Tiit Kõuhkna on semud juba ministriks olemise ajast. Lisaks pole paha omada infot ja õigust teha teatud otsuseid. Nii kuulus Ants Laos erastamisagentuuri nõukogusse, kui riik müüs Rakvere lihakombinaadi ja Kalevi aktsiaid.

Kontsernide teke laseb aimata järgmist etappi Eesti lapseohtu ettevõtluse arengus. Esimesel etapil (suur)ettevõtted killustusid lihtsamini juhitavateks pisifirmadeks. Nüüd leitakse, et kontsernide teke võimaldab turul tulemuslikumalt ja mobiilsemalt tegutseda. ETFC Grupi juhatuse aseesimees Hanno Riismaa on kontserni plusse selgitades öelnud, et «kellel on vaba raha, annab seda sellele, kel on parasjagu puudu.»

Kontsernide moodustamine kaotab väikesed ja/või väga laial aladeskaalal tegut-sevad firmad. Toiduainetetööstuses võib siin näiteks tuua paar aastat tagasi alustanud Rävala piimaühistu, mis tänaseks kuulub sajaprotsendiliselt Tallinna piimatööstusele.

Eestis on ruumi veel mõne sarnase ühenduse jaoks ja ka vajadus selle järele. Äripäev näeb võimalust Paide, Põlva ja Viljandi piimatööstuste ühinemiseks. Samuti on keskpiimaühistul Eesti Piim plaan halata koondama väiksemaid piimaühistuid.

Ohud võivad ilmneda, kui teatud piirkonnas teatud tööstusharu ettevõtted kuuluvad ühtedele ja samadele omanikele. See tähendab, et talunik, kes on tootja ja kel puudub oma müügikanal, peab oma toodangu müüma ainult kontsernile ja seda hinna eest, mida pakub kontsern.

Meie konkurentsiseadus ütleb vaid, et monopoolset seisundit ei tohi kuritarvitada. Konkurentsiameti hambutust on aga tõestanud suutmatus lahendada leiva ja bensiini hindade tõstmisega seotud probleeme.

Loodaval kontsernil ETFC Grupp on eriline võimuaparaadi soosing, sest ainukesena neile kaalub kesklinna valitsus Tallinna piimakombinaadi aluse viiehektarilise maa-ala ostueelisõigusega müümist, mis tähendab maa ostmist kesklinnas EVPde eest, samal ajal kui kümned muud sarnastel eelistingimustel maa ostmist taotlenud firmad said linnavalitsuselt lihtsalt korvi.

Seega on ETFC Grupil ole-mas kõik -- raha, kogemus, sidemed, ambitsioonid ja haare osta ära kasvõi Liviko. Äripäev loodab, et seda potentsiaali kasutab grupp mitte kohaliku taluniku pitsitamiseks, vaid välisturgude haaramiseks.

Hetkel kuum