22. aprill 1996 kell 22:00

Albaania rahandusministeerium on vastu võtnud seaduse, millega on lühenenud tollidokumentide esitamise aeg. Uue seaduse järgi peavad välismaised kauba sissevedajad esitama tollidokumendid sihtkoha tolliametisse 15 tunni jooksul peale saabumist Albaania territooriumile. Kaubavedajad, kes selleks tähtajaks dokumente ei esita, peavad maksma 100 dollari suuruse trahvi iga viivitatud tunni eest. NL

Austria on teatanud kavatsusest viia sisse maksude kogumise elektrooniline süsteem. Seda kasutatakse kõigi automagistraalide ja teiste vastavate teede kasutajate puhul.

Ühtlasi tõstetakse teemakse. 3,5--7,5tonnised transpordivahendid maksustatakse 450 eküü ulatuses ühe kalendriaasta jooksul, 110 eküü ulatuses kahe kuu ja 22 eküüga ühe nädala eest. 7,5--12tonnised sõidukid maksustatakse vastavalt 900, 225 ja 45 eküüga. Üle 12 tonnistele sõiduvahenditele kehtestatakse päevamaks 9 eküü ulatuses ning aasta- ja nädalamaks 1250 ja 60 eküüd.

Euroopa Liidu transpordikomisjon on pannud kahtluse alla maksude kehtestamise vastavuse Euroopa Liidu seadustega. NL

Saksamaa siseministeerium karmistas kontrolli piiridel Kesk-Euroopaga. Eriti puudutab see TIR-raamatuga teostatavaid kaubavedusid. Saksa võimude poolt kasutusele võetud abinõud on suunatud narkootikumide sisseveo vastu. TIRi eeliste kuritarvitamine on viinud selleni, et põhiliselt tuualse narkootikumi sisse salakaubana autodega. NL

Soome autovedajate liit SKAL korraldab oma 60. aastapäeva puhul 7.--9. juulini veonduse ja logistika alase näituse. See on suurim käesoleval aastal Põhjamaades toimuvatest erialaüritustest. Ekspositsiooni peateemadeks on veondusalane tehnika, veondus- ja liikluskorraldus, hooldustehnoloogia, transpordi infosüsteemid, koolitus ja täiendõpe.

Eesti transpordi ja teede ühingu vahendusel võtab üritusest osa ka Eesti spetsialistide grupp. ÄP

Alates 10. aprillist on Ungari (Berettyoujfalu) ja Itaalia (Pordenone) vahel käigus rong intermodaalseteks vedudeks. Rongi kasutaja ei pea omama osal marsuutidel teelube ja on vabastatud 50--100 protsendi ulatuses teemaksudest. ÄP

Hetkel kuum