22. aprill 1996 kell 22:00

Soome põllumajandustulu väheneb

PTT hinnangul saadi põllumajandustoodangu müügist eelmisel aastal 10 mld marka. Lisaks sellele maksti põllumajandusele laodotatsioone 2,3 mld ning rahvuslikke ja ELi dotatsioone kokku ligikaudu 8 mld marka. Põllumajanduse brutosissetulekust moodustasid dotatsioonid poole.

PTT järgi moodustasid põllumajanduse kulud 14 mld marka. Dotatsioonidega kaeti 4 mld kuludest. See vastab PTT hinnangul väetistest, jõusöödast ning söödasäilitusainetest ja taimekaitsevahenditest tulenevate kulude määrale.

PTT andmetel moodustas põllumajandusest saadav kasum 6--7 mld marka. Käesoleval aastal peaksid kasumid tunduvalt vähenema. Kui tootmiskulud püsivad 14 mld piires, väheneb kasum 4--5 mld margani. STT-ETA

Hetkel kuum