28. aprill 1996 kell 22:00

Nõuet saab täita

Ei saa nõustuda 22. aprillil 1996. aastal Äripäevas nr 69 lk 26 V. Vallaste väitega, et ükski audiitorina tegutsev isik ei oma selleks seaduslikku alust ja sellest tulenevalt ei ole äriühingutel võimalik audiitorkontrolli nõuet täita. Oma väites tugineb ta äriseadustiku § 328 lõige 2, mille kohaselt võib audiitoriks olla isik, kellele see õigus on antud seaduse alusel.

V. Vallastel on tähelepanuta jäänud äriseadustiku § 523 lõige 3. Selles on öeldud, et kuni vastava seaduse jõustumiseni määratakse audiitori tegevuse kord ja alused ning audiitorile esitatavad nõuded vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korras, milleks ongi nimetatud valitsuse määrus nr 33 19. veebruarist 1990. Seega audiitoritel, kes on saanud audiitori kvalifikatsiooni eelnimetatud määruse alusel, on seaduslik alus tegutseda audiitoritena tulenevalt äriseadustiku § 523 lõige 2 ning seetõttu on võimalik audiitorkontrolli nõuet täita.

Kahtlemata on valitsuse määrus ajale jalgu jäänud ning audiitortegevuse korraldamise kohta oleks vaja eraldi seadust.

U. Roosimaa

audiitor

Hetkel kuum