5. mai 1996 kell 22:00

Kooperatiiviliikmest omanikuks saamine

Suvilakooperatiivist oma maatükikese kättesaamisega tasub kiirustada, sest praegu kehtiva korra järgi kaob pärast 1999. aastat võimalus maksta krundi eest odavate EVP-kroonidega. Kannatust peab varuma ka suvilanaabrite ühe mütsi alla saamiseks. Maamõõdubüroo võtab jutule vaid neid tellijaid, kellel kogu kooperatiivi liikmeskond on andnud nõusoleku maatükkide väljamõõtmiseks. Kui aga leidub ükski isepäine kodanik, kel pole kas võimalusi või soovi raha välja maksta, ei ole kooperatiivil muud võimalust, kui raha kokku panna ja ka naabri krundi mõõdistamise eest tasuda. Teine võimalus on tülikad naabrid kooperatiivist lihtsalt välja heita. Kindlasti peab silmas pidama, et maamõõtmistööd antakse maamõõdistustööde litsentsi omavale büroole teha.

Kahjuks peab leppima asjaoluga, et igas maanurgas on asjaajamisel isesugused tavad, nii ei või iial teada, kui suurt paberihulka ja milliste allkirjadega tuleb ühel erastamiskadalipu läbijal tegelikult välja käia. ÄP

- Suvila kooperatiiv likvideeritakse või reorganiseeritakse üldkoosoleku otsusega

- Taotletakse maa erastamist

- Moodustatakse ühiskasutuses olevate kommunikatsioonide haldamiseks ühistu või sõlmitakse ühise tegutsemise leping

- Ühistusse astumiseks esitavad liikmed avaldused, põhikirja võtab vastu ja kinnitab üldkoosolek

- Ümberregistreerimine maavalitsuses

- Ringpiires oleva maa mõõdistamine ja katastriüksuse plaani koostamine

- Hooneregistrist taotletakse teatise väljastamist maal asuva hoone omandiõiguse kohta

- Koostatakse maatükkide erastamise eeltoimikud

- Maavalitsus võtab vastu korralduse maa erastamise kohta

- Maakatastris saab maaüksus katastritunnuse

- Maavalitsuse esindaja ja erastaja juuresolekul sõlmib notar ostu-müügi tehingu

- Kinnistusamet avaldab ajalehes kuulutuse

- Katastriüksus kantakse kinnistusraamatusse

Hetkel kuum