5. mai 1996 kell 22:00

Tulemuspalk on palga üks osa

Tulemuspalk rajaneb firma majandustule-mustele, mida töötaja saab vahetult mõjutada. Kõige lihtsam on tulemuspalka siduda tuluga seonduvate majandustulemustega, kuid see pole ettevõtte ainus strateegiline eesmärk. Vähem on neid firmasid, kes hindavad personali tööd näiteks selle järgi, kuidas nad on suurendanud firma turuosa või müügikäivet. Tulemuspalga taga peab olema mingi näitaja ja ideaalis peaks igaüks saama selle suurust ise välja arvutada. Tulemuspalk on siiski vaid palgasüsteemi üks osa. Selle kõrval peaks olema läbimõeldud põhipalk, mis arvestab töö keerukust, pingelisust ja inimesele esitatavaid nõudeid.

Oma koht on ka personaalsel palgaosal, mis peegeldab ülemuse või kolleegide hinnangut töötaja omadustele, mis on tähtsad organisatsiooni seisukohalt (alates kvalifikatsioonist ning lõpetades koostöövõime ja korrektsusega).

Liiga lihtne tulemuspalga rakendamise skeem võib anda halvemaid tulemusi kui tulemuspalga puudumine.

Hetkel kuum