12. mai 1996 kell 22:00

Euroopa Liit tahab keelustada pliisisaldusega bensiini

«Alates 1. jaanuarist 2000 keelustavad (EL) liikmesriigid pliisisaldusega bensiini müügi liidu territooriumil,» on kirjas Euroopa komisjoni ettepanekus.

Nimetatud teksti, mis moodustab osa ELi jõupingutustest mootorsõidukite poolt tekitatava saaste vähendamiseks, peaks ELi komisjon kinnitama käesoleva aasta mai lõpus või juuni alguses. Seejärel esitatakse ettepanek arutamiseks liidu liikmesriikidele, milleks ühe komisjoni liikme arvamuse kohaselt võib kuluda 2 aastat. Ettepaneku muude elementide seas on bensiini uued standardid, mis näevad ette olefiinide, aromaatsete ühendite ning benseenisisalduse piiramise vastavalt 18, 45 ja 2%.

Diislikütuse puhul ei tohi aromaatsete süsivesinike sisaldus ületada 11 protsenti.

Lähinädalatel peaksid Euroopa komisjonis valmis saama ettepanekud ka sõidukite heitgaaside standardite osas, mis reguleerivad lämmastikoksiidide, süsivesinike ning jääkühendite hulka heitgaasides. REUTER-ÄP

Hetkel kuum