12. mai 1996 kell 22:00

Pakkumusele vastamise tähtaeg

Leping on sõlmitud, kui pooled on saa-vutanud olulistes küsimustes kokkuleppe. Lepingule vastamise tähtaeg võib olla määratletud või määratlemata.

Esimesel juhul loetakse leping sõlmituks, kui pakkumuse teinud isik sai teiselt poolelt nõusoleku tähtaja jooksul.

Teisel juhul loetakse suuline leping sõlmituks, kui teine pool teatab viivitamatult nõusolekust; kirjalikul sõlmimisel, kui nõusolek saadi normaalselt vajaliku aja jooksul.

Kui nõusolek hilineb, kuid sellest nähtub õigeaegne väljasaatmine, siis loetakse leping hilinenuks ainult siis, kui pakkumuse teinud isik teatab koheselt teisele poolele, et ta on nõusoleku hilinemisega saanud.

Hetkel kuum