13. mai 1996 kell 22:00

Välispangad kaitsevad Ookeani laevade pantimist

«Kui registerpant kustutatakse, pole laevaregistris enam märget laevade pantimise kohta ja seega ei kehti laevade pantimise leping,» selgitas välispankade esindaja, advokaadibüroo H. Hedman & Co jurist Kalle Pedak. «See tähendab, et Soome pankadel polegi panditud laevu.»

Pedaku sõnul halveneks Ookeani pankrotihaldurite kaebuse rahuldamise korral pandipidaja seisund pankrotiprotsessis ja see ei vastaks enam rahvusvahelistele normidele.

«Välisinvestorid ei usalda siis enam Eesti pandiõigust,» ähvardas Pedak. Riigikohus teeb oma otsuse teatavaks 22. mail.

Ookeani pankrotihalduri Arno Mägi kinnitusel tuleb riigikohtul lahendada küsimus, kas peale jääb pankrotiseadus kui eriseadus või asjaõigusseaduse panti puudutavad sätted.

«Ma ei näe vaidluses tegelikult üldse probleemi, sest pankrotiseaduses on sätestatud, kuidas käituda panditud varaga,» kommenteeris Mägi probleemi.

«Teatavasti kohustab pankrotiseadus kõiki võlausaldajaid esitama nõudeid,» selgitas Mägi. «Pandipidajate nõue on kaitstud sellega, et nende nõue on eesõigusnõue. Nõuete kaitsmise koosolek otsustab nõude tunnustamise ja selle järgu.»

Kui pankrotihaldurid saavad laevu müüa ainult koos registerpandiga ja samal ajal on pandileping vaidlustatud Tallinna linnakohtus, blokeerib see Mägi sõnul kogu pankrotimenetluse. «Haldurite kohustus on näiteks Ookeani puhul koondada mitu tuhat töötajat, selleks vajavad haldurid raha,» lausus Mägi.

Pankrotihaldurid on müünud seni viiest Ookeani laevast kolm. Georg Lurich ja Moonsund müüdi kooskõlastatult välispankadega 2,4 miljoni USA dollari (ligi 30 mln krooni) eest Lõuna-Aafrika firmale Frozen Foods International Ltd. See firma on ostnud ka 1,2 miljoni USA dollari eest laeva Georg Kask. Kalle Pedaku sõnul müüdi Georg Kask vanaraua hinnaga ja välispankade teadmata.

Pedaku sõnul põhineb välispankade nõue 17. septembril 1993 sõlmitud lepingul, millega Ookean võttis kohustuse tasuda 14 miljonit USA dollarit (168 miljonit krooni) ühisettevõtte Esva võlast pankadele.

Samas pantis Ookean kõnealustele pankadele viis Moonsund-tüüpi kalapüügilaeva.

Hetkel kuum