19. mai 1996 kell 22:00

Eesti taotleb liiga kõrgeid tollitariife

Kahepoolsete läbirääkimiste teemaks WTO liikmesriikidega olid tollitariifid, ütles Eesti esinduse ajutine asjur Genfis Priit Pallum.

Läbirääkimiste eesmärk on jõuda kokkuleppele Eestis kehtivate tollitariifide ülemmäärade suhtes, kommenteeris ta.

Eesti delegatsiooni juhi, välisministeeriumi asekantsleri Priit Kolbre sõnul kulgevad läbirääkimised seni kõige libedamalt Poola ja Ungariga, kellel endal on suhteliselt kõrged tollilaed.

Tollitariifide määra osas Poolaga on Eesti jõudnud kokkuleppele ja tuleb täpsustada veel teenusteskeemi, rääkis Kolbre. Raskes seisus on Kolbre sõnul aga läbirääkimised USA, Kanada ja Austraaliaga, kuna nende riikide esindajad seavad WTOsse astujad väga liberaalsete majandustingimuste ette.

Kolbre lisas, et iga WTO riigi jaoks kehtib personaalne tollitariifide skeem, mis saavutatakse läbirääkimistel teiste selle organisatsiooni liikmesriikidega, kellel on määramisõigus uute liikmete vastuvõtmisel.

Lisaks kahepoolsetele läbirääkimistele WTO riikidega toimuvad ka töögrupi istungid, mille eesmärk on viia Eesti majandussüsteem kooskõlla WTO reeglistikuga, rääkis Priit Pallum.

Kui Eestil puuduvad näiteks seadused dumpingu vastu võitlemiseks, kohustub Eesti täiustama oma seadusandlust vastavalt WTO reeglistikule, lisas Pallum.

WTO töögrupi poolt on võimalik saada soovitus Eesti rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks vastu võtmise kohta selle aasta lõpus, väitis Priit Kolbre.

Enne peavad aga lõpule jõudma kahepoolsed läbirääkimised organisatsiooni liikmesriikidega, kõneluste praegune lõpptähtaeg on juuli, lisas Kolbre.

Kolbre sõnul on Eesti delegatsiooni põhiline ülesanne informeerida WTO töögruppi Eesti majanduse ja seadusandluse seisust.

Olemasolevas süsteemis on ainuke puudus alkohoolsete jookide puhul kehtivad erinevad aktsiisimaksud import- ja kodumaise toodangu suhtes, tõi Kolbre näite selle kohta, kus tuleb Eesti seadusandlust WTO reeglitele kohandada.

Järgmine kahepoolsete läbirääkimiste voor WTO liikmesriikidega toimub Kolbre kinnitusel hiljemalt juulis ja WTO töögrupi istung septembri lõpus.

Hetkel kuum