21. mai 1996 kell 22:00

Usaldatav kommunikatsiooniserver

Viimasel ajal kasutatakse arvutit üha rohkem suhtlemiseks elektronposti teel ning grupitööks.

Seejuures on väga oluline kindel ja turvaline elektronpost, kuna kadunud või valedesse kätesse sattunud teade võib põhjustada suurt kahju.

Hiljuti tõi Microsoft turule uue kommunikatsiooniserveri -- Microsoft Exchange Server 4.0. Kommunikatsiooniserveri väljatöötamisel peeti esmatähtsaks ülesandeks tagada sajaprotsendiline usaldatavus.

Exchange Server võimaldab saata ja vastu võtta elektronposti (kirjad, interneti e-mail, faksid) ning on ka ühtlasi informatsiooni hoidla.

Serveri informatsioonihoidla on üles ehitatud tehnoloogiale, mis välistab info kadumise ning mingi õnnetuse puhul (voolukatkestus) tagavad, et minutitega oleks võimalik taastada normaalne töö.

Exchange jälgib pidevalt saadetud kirjade saatust, nii et kui saadetud kiri pole mingil põhjusel kohale jõudnud, on võimalik koheselt teada saada, kust otsida.

Exchange Serveris on võimalik hoida ka korporatiivset aadressiraamatut, kusjuures igale reale on võimalik lisada meelepärast infot. Kasvõi koostööpartner-firma asedirektori abikaasa sünnipäeva.

Lisaks tavapärastele kirjadele on võimalik teha serverisse «teadetetahvlid» (Public Folderid), sinna postitatud kirjad on näha kõigile. Nii on võimalik korraldada näiteks arutelusid, jagada infolehti ning miks mitte ka anekdoote oma töökaaslastega.

Exchange-server töötab Windows NT Serveri platvormil ning see tagab lihtsa administreerimise (kasutaja lisamisel lisatakse ka tema postkast), NT utiliidid (näiteks tagavarakoopiate tegemine) ja ühtse turvasüsteemi arvutivõrguga.

Exchange Serveri karbis on kaasas ka kasutajapoolne tarkvara: «kirjakast» Inbox, ajahaldamispakett Schedule+ ja kirjavormide kujundusprogramm Forms Designer.

Inbox on programm, mis võimaldab tsentraalselt opereerida kõikide kirjade ja aadressraamatutega, kusjuures Inbox on kõlblik kasutamiseks ka teiste elektronpostiliikide ja serveritega nagu näiteks CompuServe, Lotus Notes.

Schedule+ on ajahaldamisprogramm, mis võimaldab hoida nimekirja kon- taktisikutest ning koostada päevaplaani.

Schedule+ võimaldab ka kokku kutsuda koosolekuid, kusjuures koosoleku aeg on võimalik määrata automaatselt, arvestades osalejate hõivatust ning saata ka osalejatele teateid ja koosoleku materjale.

Forms Designer võimaldab teha spetsiaalseid kirjavorme, näiteks küsitlusankeete -- küsitleja saab vaid seda infot, mida tal parajasti vaja on.

Hetkel kuum