23. mai 1996 kell 22:00

Ohutuks liiklemiseks peavad rattad õieti veerema

Et auto liiguks täpselt ja rehvid asjatult ei kuluks, peavad rattad veerema soovitud suunas. Kuid isegi sirgel ja tasasel teel ei ole see alati nii, sest kinnituskohtades asuvate kummipukside kokkuvajumise, vedrude väsimise ja löökidest tekkinud pai-nete tagajärjel rataste esialgne asend muutub.

Esiratastele on ette nähtud kokkujooks. Kui see puuduks, läheksid rattad veeretakistusjõu mõjul lahku ja auto ei hoiaks otsesuunda. Tei-seks on oluline rataste vertikaalsus, sest kaldasendis veerev ratas püüab veereda kalde suu-nas. Et rattad end pärast rooli keeramist uuesti otseks pööraksid, on vajalik pöördtelje pikikalle. Pöördtelg on mõtteline telg, mille ümber ratast pööratakse. Kalde suund peab olema selline, nagu see on jalgratta esihargil. Kõiki kaldeid hinnatakse nurgaminuti täpsusega. Kui vasak- ja parempoolse ratta kalded oleksid teineteisest erinevad, kisuks auto sõitmisel kõrvale. Kurvis liikudes on oluline, et seesmine ratas pöörduks välimisest teatud määral rohkem, sest teisiti ei saaks rattad libisemiseta veereda.

Sõltumatu tagavedrustuse puhul reguleeritakse ka tagarataste kokkujooksu. Kui tagarataste asend muutub, siis mõjutab see auto sõidusuunda märgatavalt rohkem kui esiratta vildakus. Selle mõistmiseks tasub meenutada, kui tundlik on auto rooliratta keeramisele tagurdamisel.

Rattanurkade mõõtmine ja reguleerimine on muutunud niivõrd vastutusrikkaks, et harilikud sillastendid asjatundjaid enam ei rahul-da. Arvuti olemasolu tagab reguleerimise kiiruse ja täp-suse. Arvuti mälu mahutab kõiki vajalikke andmeid, mida on võimalik kohe vaadelda nii automarkide kui ka väljalaske-aastate lõikes. Töö kiirendamiseks ilmuvad tulemused kuvarile, kusjuures normist erinevad näitajad on ülejäänutest erinevat värvi. Reguleerimise käik on programmeeritud arvutisse nii, et reguleerija saab tegutsemiseks juhised teksti ja joonistena.

Endiste stendide mõõte-täpsus sõltus valgusprojektorite kinnitamise täpsusest. Arvuti on aga nii seatud, et võtab paigaldusvea peale ratta pööramist ise arvesse.

Kuna arvutiga stendi puhul kinnitatakse andurid kõigi rataste külge, siis sel-gub ka esi- ja tagatelje ning telgede omavaheline vilda-kus. Sildade reguleerimise tulemused ja ka reguleerimisele eelnenud näidud saab koos tehaseandmetega välja trükkida. Kõiki vaja-likke andmeid säilitatakse arvutis kuni järgmise regu-leerimiseni.

Hetkel kuum