27. mai 1996 kell 22:00

Hindrek Meri tõus eurotasandile

Kaheksaliikmelise juhatuse teiseks uueks liikmeks sai Suurbritannia riigikontrolli president.

Meri sõnul arutleti kongressil kõrgema kontrollinstitutsiooni suhtest parlamendi sisekontrolli ja massimeediaga. «Kõlama jäi Rootsi riigikontrolli presidendi mõte, et kõrgem kontrollorgan peab tagama riigi läbipaistvuse,» lisas Meri.

Arutluse all oli ka privatiseerimisprotsessi kontrollimine. Küsimusele, kuivõrd on Eesti riigikontroll tegelenud privatiseerimise kontrollimisega, vastas Meri: «Meie vaatleme privatiseerimist kui poliitilist protsessi, kuhu riigikontroll ei sekku. Küll oleme tagantjärele kontrollinud erastamisprotseduuri reeglite täitmist ning edaspidiste vigade vältimiseks neile tähelepanu juhtinud.»

Hetkel kuum