9. juuni 1996 kell 22:00

Enn Pant karistas rahandusministeeriumi

Lisaks ei ole protokolli kohaselt ühelgi allameti juhil ega osakonnajuhatajal õigust juunis ei komandeeringuteks ega ka puhkuseks.

Enn Pandi sõnul on tema karm otsus seotud tekkinud probleemidega ministeeriumisiseses asjaajamises. «See on sügavalt rahandusministeeriumi sisene töökorralduslik küsimus,» lausus ta.

Pant rääkis, et otsuse tingis ka riigieelarve alalaekumus, mistõttu nii Pant kui rahandusminister Mart Opmann on ühisel seisukohal, et tolliametit suvepuhkusele saata ei saa.

Riigikassa operatiivinfo kohaselt oli riigieelarve laekumus 1. juuniks 4,765 mld krooni ehk 36,1% kogu eelarvemahust. Mullu samal ajal oli laekumisprotsent 38,1.

Komandeeringute keeld ei ole aga Pandi sõnutsi absoluutne ning erakorraliste komandeeringute puhuks on võimalik ametite juhtidel taotleda ministri ja kantsleri eriluba. «On juhtunud, et paljude ametite juhte taga otsides selgub, et nad viibivad komandeeringus,» ütles ta.

Pant ei soovinud öelda, kui suures ulatuses õnnestub rohkem kui 400 töötajaga ministeeriumil juunis raha kokku hoida.

Väärtpaberiameti peadirektor Vahur Lokk möönis, et ka temani on jõudnud Pandi allkirjastatud protokoll. «On leitud, et kogu süsteemi töös on tõsiseid puudujääke,» põhjendas ta protokolli tagamaid. «Ilmselt tehti seda töö tõhustamise ja ergutamise eesmärgil.»

Konkurentsiameti peadirektor Peeter Tammistu tõdes, et ministeeriumi juhtkond ei ole väidetavaid puudujääke konkurentsiameti aadressil konkretiseerinud. «Ju siis oli midagi vajaka,» lausus ta. «Alati saab asju paremini teha.»

Maksuameti peadirektori Kalev Järvelille sõnul on protokoll tingitud ministeeriumiaparaadi kehvast töökvaliteedist, kuid seda ei saa käsitleda ei trahvimise ega sanktsioonina. «Igal juhtkonnal on õigus vähendada oma töötajate lisatasusid,» nentis ta. «Puhkusele pole mul aga sel suvel plaanis minna olnud.»

Järvelille väitel on protokolli põhjustanud mitmed puudulikult valitsusele ette valmistatud seaduseelnõud.

Kinnitamata andmeil võis protokoll olla tingitud sellest, et teisipäevasel valitsuse istungil rahandusministeeriumi ettevalmistatud hasartmängu korraldamisega seotud määruseelnõu oli ette valmistatud väga puudulikult, mistõttu valitsus ei saanud seda arutada.

Kalev Järvelill märkis, et hasartmängu korraldamisega seonduv ei olnud aga ainsaks põhjuseks.

Valitsuse pressiesindaja Maarika Saarna-Siimann kinnitas, et valitsus ei avaldanud teisipäevasel istungil Enn Pandile sellise protokolli koostamiseks mingit survet, küll aga jäi teisipäeval üks rahandusministeeriumi ette valmistatud päevakorrapunkt tõepoolest käsitlemata.

Äripäevale teadaolevalt on Enn Pandi protokoll põhjustanud rahandusministeeriumi töötajates pahameelt ning arusaamatust. «Meile ei ole teatatud, milles seisneb meie kehv töö,» ütles üks tundmatuks jääda soovinud juhtivtöötaja rahandusministeeriumist. «Pandi käitumine ei ole küll täismehele kohane.»

Hetkel kuum