20. juuni 1996 kell 22:00

Rahaliit võtab selgema kuju

Nii soovitab Euroopa komisjon (EK) oma töödokumendis, mis saadeti ELi liikmesriikide rahandusministritele ning mis on kavas peatselt vastu võtta.

Et eurol oleks kohe algusest peale tugev positsioon, siis peab ta olema õiguslikult siduv. Muu hulgas peab olema garanteeritud, et euro ja rahvusvaluuta pöödumatult kinnitatud kurssi ei ole võimalik seadusega muuta.

Euroopa komisjon kinnitas oma varasemat poliitilist kokkulepet, mille kohaselt ECU vahetatakse euro vastu kursiga 1:1-le ning rahvusvaluutade liitumiskursid kehtestatakse kuuekümnendikulise täpsusega.

Lisaks euro õigusliku staatuse ettepanekule tutvustas EK oma ettekandes EMU loomiseks tehtud ettevalmistusi: eelkõige nn stabiilsuspaketti ja uut vahetuskursimehhanismi.

Komisjon on seisukohal, et tuleviku vahetuskursimehhanism peab olema väga paindlik ja piisavalt suure kõikumisulatusega, et vähendada spekulatsioonide ja valuutapingete ohtu.

Euroopa komisjon ja Euroopa rahainstituut esitavad oma ettekande Firenzes algavale ELi tippkohtumisele, mille järel peaks EMUks valmistumine hoogustuma.

ELi järgmine, Dublini tippkohtumine peaks langetama mitu EMU loomist puudutavat otsust, juhul kui rahandusministrid suudavad septembris lahendada järelejäänud probleemid. DI

Hetkel kuum