27. juuni 1996 kell 22:00

Riigikontroll kavandab suurfirmade revisjone

Riigikontrolli osakonnad pidid kolmanda kvartali tööplaani koostama kolmapäevaks, need kinnitatakse riigikontrolör Hindrek Meri puhkuse tõttu ilmselt juuli lõpus.

Esimene kontrolliosakond tegeleb omandireformi ja riigivara säilivuse küsimustega ja kontrollib keskkonna- ning põllumajandusministeeriumi, erastamisagentuuri, hooneregistrit ja omandireformiga seotud registreid. Peakontrolör Olav Lüüsi sõnul lõpetab osakond metsaameti ja keskkonnafondi revideerimise ja alustab maa erastamistehingute analüüsi.

Teine kontrolliosakond, mis tegeleb tööstuse, ehituse, transpordi ja sidega ning elamumajandusega, teeb otsuse RASi Tallinna Sadam, RASi Silmet ja majandusministeeriumi kohta.

Peakontrolör Rein Randma kavatseb alustada veeteede ameti ja Eesti Põlevkivi kontrolli ja jätkata Eesti Kütuse ja Esoili kontrolli, mis Randma sõnul oleks pidanud plaani järgi suvel lõppema.

Sven Potapovi juhitav kolmas kontrolliosakond jätkab Eesti Panga kontrollimist, mille suur maht on kõrvale tõrjunud mitmed teised plaanilised kontrollid. Potapovi sõnul hakkab riigikontroll sügisel revideerimima riigi maksuametit, Patarei vanglat ja riigikantselei autobaasi.

Potapovi juhitav osakond tegeleb riigivalitsemiskuludega, välislaenudega, riigikogu ja presidendi kantseleiga, justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja välisministeeriumiga, maavalitsustega, kohtute ja pankadega.

Neljas kontrolliosakond, mis tegeleb sotsiaalsfääri riigiettevõtetega, teeb järgmises kvartalis otsuse tööinspektsiooni ja Tallinna kiirabi kontrolli kohta ja alustab kontrolli muinsuskaitseametis.

Mai lõpus loodi riigikontrolli viies osakond, mille valdkonnad on kaitseministeerium ja siseministeerium, kaitseliit ja kaitsejõudude peastaap.

Osakond alustab kontrollimist Pärnu riigikaitseosakonnas ja Harju politseiprefektuuris.

Hetkel kuum