30. juuni 1996 kell 22:00

Avansilised maksed

Alates 25. juuliks tehtavast tulumak-su avansilisest maksest kuni 1997. a 1. jaanuarini tuleb võtta makse suuruse arvutmisel aluseks 1/12 1995. a tuludekalratsioonis arvutatud tulumaksust. Avansilisi makseid võib vähendada dividendidelt makstud tulumaksu võrra. Samuti võib makseid vähendada eelmisest viiest aastast ülekantavate, vastavate aastate tulusid ületanud kulude summaga.

Alates 1991. a on tulude ja kulude vahe leitav tuludeklaratsioonidest, 1990. a ei saanud kulud tulusid ületada.

Tulumaksu avansilisi makseid pole vaja üldse teha, kui 1996. a kasvavas arvestuses maksustatav tulu puudub.

Tasutava tulumaksu suuruse otsustamisel tuleks silmas pidada mitte ainult firma või selle osanike hetkehuvisid, vaid ka ettevõtja äriplaani finantsosas kavandatut.

Hetkel kuum