30. juuni 1996 kell 22:00

Miks otsustati just nüüd ettevõtetele maad müüa?

Ma ei saa aru, miks oleks pidanud ilma arutamata ja Tallinna üldhuvisid arvestamata ettevõtetele maad andma. Paari kuu tagune kunstlikult tekitatud vastasseis, kus räägiti sellest, et Kaaristu ahistab, oli Äripäeva väljamõeldis.

Ma ei taha hakata ettevõtjaid mustama, aga kui ettevõtja ostab näiteks Raku rebasepuuri ja nõuab sinna juurde kolmkümmend hektarit sisuliselt tasuta maad ning Äripäev seepeale ärimeest kiitma hakkab, pole õige.

Ärimees peab arvestama sellega, et Tallinna linnal on ka oma huvid. Äris on ikka nii, et on mõlemad pooled, mitte nii, et ühe poole huvid on primaarsed. Miks Tallinna linnal oma huvisid ei võiks olla?

Siiani tehtud maaeraldused on kõik läbi kaalutud, maasoovijad kuulati ära ja tehti siis otsus. Asjaolule, et maa läks ettevõtetele alla turuhinna, on ainsaks lohutuseks see, et maa läheb kiiresti käibesse. Norma puhul on see täiesti põhjendatud, sest tema panus on niivõrd suur.

Ega maa müümise suhtes ühtset seisukohta ei olnud küll. Oli erinevaid vaidlusi ja küsimuse maa müümisest ettevõtetele võttis kesklinna halduskogu päevakorrast maha. Ma ei julgeks väita, et see oleks olnud ka linnavalitsuse seisukoht. Linnavalitsus edastas sellekohase materjali volikogule ja see oli ju positiivne, toetav. Maa mittemüümine ei saanud linnavalitsuse seisukohaks kuidagi olla.

Ma ei ole viimaste sündmustega väga kursis, aga maaeraldusega seotud probleemid jäävad enamasti kesklinna halduskogu pädevusse, sest kesklinnas on ikkagi magusamad platsid.

Haabersti linnaosas maa müümine nii teravalt päevakorras pole olnud.

Minu seisukoht maa erastamise osas on positiivne. Tuleb anda roheline tee, võimalus selleks, et ettevõtetel tekiks mingi kindel majanduslik baas, millele on võimalik rajada oma äriplaane ja võtta krediiti. Seetõttu on ääretult tähtis, et tekiks võimalikult kiiresti maale omanik.

Hetkel kuum