2. juuli 1996 kell 22:00

Väärtpaberiamet parandas oma protokolli

Otsuses on muudetud neid väärtpaberituruseaduse punkte, millele tuginedes tegevuslitsentsi väljastamisest keelduti. Lisatud on viide investeerimisfondide ja haldavate ettevõtete litsentsimise ja järelevalve korra punktidele, mis olid samuti otsuse aluseks. Täiesti uus on aga lõik, mille kohaselt väärtpaberituru tegevuslitsentsi komisjon otsustas, et BIOBIFi litsents on kaotanud kehtivuse ennistamisõiguseta.

BIOBIFi haldava ASi Liivimaa Väärtpaberid direktor Virginijus Brilis sõnas, et väärtpaberiamet ei ole suutnud nimetada ühtegi juhtumit, mil BIOBIF pole täitnud väärtpaberiameti ettekirjutusi. Ta tõi näiteks viimase, 25. aprilli ettekirjutuse viia fondi investeerimisportfell 15. maiks vastavusse investeerimisfondi põhimäärusega.

Just sellele puudusele viidates jättis väärtpaberituru tegevuslitsentsi komisjon BIOBIFi 14. märtsil lõppenud tegevuslitsentsi pikendamata.

Jannu Kuusik väärtpaberiametist ütles, et Virginijus Brilise väidetele vaatamata pole BIOBIF suutnud oma tegevust seni korrastada ja seda seadustega vastavusse viia.

Hetkel kuum