16. juuli 1996 kell 22:00

Kas koalitsioonis on edasine koostöö võimalik?

Seda küsimust on vääralt tõlgendatud. Pidasime läbirääkimisi KMÜ-siseselt ja Mart Siimann koonderakonnast ütles, et niisugust üle-Eestilist valimisliitu nagu on KMÜ ei ole otstarbekas kohalike omavalitsuste valimisteks luua.

Koonderakonnaga teeme päris kindlasti koostööd Tallinnas ja Tartus. Siin läbirääkimised käivad. Nii et ei ole mingit vastuolu.

Ma ei nimetaks praegu KMÜ sees toimuvat vastuoluks. See on poliitikas normaalne, et diskuteeritakse, arutatakse erinevate küsimuste, näiteks tolliküsimuste üle.

Mis puutub vasakule pöördessse, siis me ei ole ühegi kraadi võrra kuhugile pöördunud. Me oleme jäänud valimistel antud lubaduste juurde. Me oleme kogu aeg rääkinud, et rahvuslikult oleme tugevalt paremal, sest on vaja taastada rahvuslikud väärtused ja selle osa on ka majandus teatud määral. Ma ei kujuta seda ette, miks Vähi räägib vasakule kaldumisest, see on paljus mulle suur mõistatus.

Nii tehakse praktiliselt enamikes Euroopa maades, kus koalitsiooni ja kohalike liitude vahel on suur erinevus.

Saksamaal on seda sageli ette tulnud.

Ma ei taha ütelda teile, et koalitsiooni jaoks see väga hea on, kahtlemata oleks palju parem teha poliitilist koostööd nii riigi kui kohalike volikogude tasandil. Aga kui tekkis valimisliit Rahvuslik Koostöö, siis siin loodi kaks liitu koos: kõigepealt liit presidendivalimisteks ja teiseks liit kohalike valimiste jaoks. Ja seda liitu põhimõtteliselt me ei saanud toetada, sest koonderakonna poolt puudub praegu otsus, et presidendivalimistel toetatakse Arnold Rüütlit.

Mis puutub koalitsiooni, siis tahan ütelda, et siin mingit lagunemist ei ole. Küll aga on toimunud koalitsiooni ühe poole jagunemine.

Küllalt selgelt on selekteerunud koonderakond kui iseseisev poliitiline jõud ja maaliit ning pensionäride ja perede liit kui iseseisev vasakpoone poliitiline jõud.

Hetkel kuum