23. juuli 1996 kell 22:00

Erastamise Usaldusfondi tootlus 37 protsenti

Pindi investeerimisfondid on fondihaldur nii Erastamise Usaldusfondi kui sellega ühendatava ALKE Erastamise investeerimisfondi (ALKE EIF) puhul, viimase poolaasta kasum oli 186 000 kr.

Ühendatavate fondide tootlust aitab veelgi tõsta administratiivkulude vähendamine ning Erastamise Usaldusfondi ja tema depoopangaks oleva Ühispanga vahel sõlmitud leping depootasu kümnekordseks vähendamiseks. See tähendab Oja sõnul aktsionäridele 200 000kroonist kokkuhoidu aastas.

Fondide investeerimisportfell ning likviidsusaste on sarnane, mistõttu mingeid suuri muutusi ühinenud fondi tegevuses ette näha ei ole, ütles Oja.

Iga ALKE EIFi aktsia omanik saab pärast fondide ühendamist 1,62 Erastamise Usaldusfondi aktsiat. Aktsiate vahetussuhte on kinnitanud audiitorfirma KPMG Estonia 31. märtsil.

Oja sõnul sõltub kahe ühineva investeerimisfondi edasine areng Eesti väärtpaberituru arengust, kuna ligi 84 protsenti nende koondportfellist moodustavad mitme Eesti firma, nagu Tallinna kaubamaja, Hansapanga, Norma, Paide piimakombinaadi, Hoiupanga ja Forekspanga aktsiad.

Ühineva fondi aktsiakapital oli Oja sõnul poolaasta lõpu seisuga 12,4 miljonit ja fondi maht 16 miljonit krooni, mis andis ühe aktsia puhasväärtuseks 12,92 krooni.

Kuigi 19. juulil Erastamise Usaldusfondi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kvoorumit kokku ei saadud ning kirjalikku hääletusperioodi pikendati kuni 3. augustini, võib esialgsete tulemuste põhjal väita, et fondide ühinemine saab teoks, lausus Oja.

ALKE EIFi aktsionärid kiitsid ühinemise heaks juba mais korraldatud üldkoosolekul, kus selle poolt hääletas ligi 96 protsenti kvoorumist.

ALKE aktsionäridel polnud alternatiivi, kuna litsents tegevuse jätkamiseks puudub. Samas oleks kahe miljoni kroonise fondimahuga investeerimisfondil raske iseseisvalt tegutseda, märkis Oja.

Hetkel kuum