4. august 1996 kell 22:00

Põhivara amortisatsiooni arvestus

Kassapõhist raamatupidamisarvestust pi-daval füüsilisest isikust ettevõtjal on lubatud arvutada põhivara amortisatsiooni ning seda võimalust on mõistlik kasutada. Ta võib küll amortisatsiooni jooksvalt mitte arvestada, s.t kanda põhivara maksumuse selle soetamisel kohe kuludesse, kuid tegevuse lõpetamisel arvestatakse sel juhul tema tulu hulka põhivara maksumus, millest on maha arvutatud amortisatsioon vastavalt tulumaksuseaduse § 17-le. Kui ta aga arvestab jooksvat amortisatsiooni, ei arvestata tegevuse lõpetamisel tema tulude hulka põhivarade jääkväärtust ja tal on ka õigus rakendada tulumaksuseaduse § 18 ning arvestada igal aastal oma tulust maha põhivara parendamiseks, parandamiseks ja täiendamiseks tehtud kulusid kuni 5% ulatuses põhivara korrigeeritud maksumusest eelmise maksustamisperioodi viimase päeva seisuga. Kulud, mis 5% ületavad, lisatakse põhivara maksumusele.

Hetkel kuum